For første gang nogensinde står der minus på Hjaltelin Stahls bundlinje

Finn Graversen,
journalist

Til gengæld har bureauet bidraget til et væsentligt forøget plus på Accentures bundlinje. Herudover har Coronaen gjort ondt på bureauet.

Accenture Danmark er normalt ikke et regnskab, vi ville give meget opmærksomhed på Bureaubiz, men skal man skrive om Hjaltelin Stahls regnskab, så er det faktisk nødvendigt.

Det hænger sammen med, at Hjaltelin Stahl i 2019 blev solgt til Accenture Interactive med det erklærede mål at begynde at arbejde meget mere integreret om kunderne. Det betyder, at indtægterne ligger der, hvor kontrakten med kunden er placeret, og den detalje er en blandt flere ting, der gør ondt på Hjaltelin Stahl, som i det nye regnskab for første gang nogensinde har et minus stående på bundlinjen.

“Vi er 100 pct. ejet af Accenture, så det er reelt ikke så vigtigt, hvad der står i vores regnskab. Vi er meget mere optaget af, hvad vores folk er involveret i af aktivitet, og det går faktisk rigtig godt – hvilket man kan se i Accentures regnskab,” siger Lotte Jakobsen, der er COO hos Hjaltelin Stahl.

Pointen er, at Accentures regnskab viser en fremgang på bundlinjen på 34,5 pct. lig med, at selskabet tjente ca. 26 mio. kr. mere end året før.

“Vi har ca. 125 medarbejdere, mens Accenture har ca. 650 medarbejdere, så vi er en rimelig stor akkvisition for Accenture Danmark. Og da vi har været ret involveret i mange projekter, så har vi selvfølgelig også en andel i det samlede gode danske resultat,” siger Lotte Jakobsen.

Hun kan dog ikke sige noget om, hvordan tallene ville se ud, hvis bureauets opgaver blev faktureret mere normalt, men det er formentlig en rimelig antagelse, at der så ville stå et plus på bundlinjen.

Når det er sagt, så har det forløbne år dog ikke været et af dem, man gerne vil prale med. Corona-krisen har kort sagt gjort sig gældende.

“Dels har vi haft nogle kunder, der har været ret hårdt ramt. Og dels har vores ejere haft det lange lys på. Det betyder, at vi ikke har benyttet hverken hjælpepakker eller aftalt lønreduktion med medarbejderne. Vi har kørt med fuld bemanding til fuld løn i hele foråret, og det har selvfølgelig været dyrt,” siger Lotte Jakobsen og tilføjer, at der kom fuld fart på igen efter sommerferien.

I konkrete tal betyder det, at Hjaltelin Stahl har registreret en bruttofortjeneste på 58 mio. kr., mens personaleomkostningerne har været på 68 mio. kr. Det giver et resultat af primær drift på -10 mio. kr.

Til gengæld har produktionsselskabet Pegasus haft et klart bedre år og præsteret et solidt overskud, der reducerer gruppens samlede underskud før skat til ca. 4 mio.

“Pegasus fungerer lidt mere klassisk end Hjaltelin Stahl, men grundlæggende foregår den samme integration for dem som for Hjaltelin Stahl,” siger Lotte Jakobsen.

Ud over corona-krisen, så har Hjaltelin Stahl også i året tabt nogle markante kunder.

“Vi har dog også sammen med Accenture vundet nogle ret markante kunder og projekter, som opvejer kundetabene. Det er dog ikke projekter, vi kan fortælle noget om på nuværende tidspunkt. Men jeg kan sige så meget, at både vi og vores ejere er ganske tilfredse med, hvad vi har opnået i efterårets løb,” siger Lotte Jakobsen.

Nøgletal for Hjaltelin Stahl Gruppen

  • Bruttoavance 92,335 mio. kr.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 738.678 kr.
  • Lønandel 81,7
  • Resultat før skat -3,972 mio. kr.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Forrige regnskabsår var for 8 måneder, så sammenligningstal er udeladt.

Nøgletal for Accenture

  • Nettoomsætning 1.810,2 mio. kr. -3,2 pct.
  • Bruttofortjeneste 775,2 mio. kr. +2,8 pct.
  • Bruttofortjeneste pr. medarbejder 1,189 mio. kr., +4,0 pct.
  • Resultat før skat +106,6 mio. kr. +34,5 pct.

Accentures regnskab viser ikke bruttoavance og estimat er ikke muligt. Derfor er bruttofortjeneste brugt i stedet.