Forældelsesfrist for vildledende markedsføring forlænges

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Folketinget har vedtaget at forlænge forældelsesfristen fra to til fem år inden for tre områder.

Folketinget har i dag vedtaget en ændring af markedsføringsloven, som forlænger forældelsesfristen fra to år til fem år.

Ændringen gælder for tre områder, nemlig vildledende markedsføring af fast ejendom, boligkreditaftaler samt abonnementer (eksempelvis mobilabonnementer).

Ændringen betyder dermed, at Forbrugerombudsmanden får mulighed for at forfølge sager, hvor den vildledende markedsføring først kan konstateres efter to år.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skriver i en pressemeddelelse, at man på alle tre områder har set eksempler, hvor en forældelsesfrist på to år har vist sig at være utilstrækkelig.

Fra erhvervsminister Simon Kollerup lyder det:

“Som forbruger skal man være sikker på, at den vare, man køber, også lever op til det lovede. Og hvis den ikke gør det, skal man selvfølgelig være sikret. Det gælder, hvis man finder et hul i det nye soppebassin. Og det skal også gælde, hvis man investerer i en projektbolig og opdager, at kvadratmeterne ikke passer. Den type af sager er ikke i orden, og vi skal for alt i verden undgå flere. Derfor er jeg glad for, at vi i dag i Folketinget har besluttet at sikre danske forbrugere bedre ved at øge forældelsesfristen til 5 år.”

Ændringen gælder fra 1. juli.