Forældre er mest stressede – når de er sammen med børnene

FiG

Envision har analyseret den digitale børnefamilie – og det digitale er ikke nødvendigvist positivt i denne sammenhæng.

Envisions analyse over Den Digitale børnefamilie rummer en sær modsætningsfyldt oplysning. Det er knap så overraskende, at det digitale har gjort forældrenes arbejdsliv uendeligt. Det rummer en potentiel stress-faktor.

Det er måske heller ikke så overraskende, at stresset optræder mest om morgenen og i ulvetimen – specielt mandag-onsdag.

Men det er mere overraskende – og også lidt modsætningsfyldt – at eftermiddagene i weekenden er de mest stressfyldte for forældrene! For børn er vel en lyst – ikke en pligt.

Men det er her, alle ambitioner som perfekte forældre skal rulles ud – med besøg på legeplads, i zoo eller bagning – på ganske kort tid.

Til gengæld er der ikke meget stress hos forældrene kl. 9-15 i hverdagene. Alligevel angives Arbejde som den 3. mest stressende aktivitet for familien. Arbejdet stresser altså uden for normal arbejdstid. Det skal ses i lyset af, at arbejdet som nævnt følger med hjem, for mere end hver tredje forældre.

Samtidig stjæler det digitale mors og far sjældne alenetid om aftenen. Når børnene endelig er lagt i seng, stiger forbruget af medier voldsomt. Mor tjekker Facebook og Trendsales – far tjekker mail og streamer serier.

”Samlivet opløses i individuel skærmtid – måske er der her en af forklaringerne på en rekordhøj skilsmisseprocent på 54,4?” som Envision spørger.

Analysen konstaterer videre, at den digitale udvikling ikke kun opleves positiv.

Hver 4. danske forælder (24 %) drømmer indimellem om et liv uden internet! Det er især kvinderne, der trækker tallet op, og det samme gælder andelen af unge generation Yforældre (26 %) mod generation X (21 %).

Der er også langt flere af de unge forældre, der foretrækker en fysisk seddel fra skole o.lign. frem for en mail (21 % mod 13 % i generation X). I det hele taget skal man holde sig fra at sende mails til børnefamilien – de er ved at drukne i forældreintra, arbejdsmails og mails fra sportsklubberne.

Forældrene i generation Y bruger langt mere tid på digitale medier, herunder sociale medier, men de er også langt mere kritiske over for deres eget brug af medierne. 42 % erklærer sig enige i udsagnet ”Jeg bruger for meget tid på de sociale medier” (mod 24 % i generation X).

27 % synes, at partneren gør det samme (mod 15 % i generation X). Dog er det interessant at lægge mærke til, at mændene (33 %) i generation Y i langt højere grad end kvinderne (20 %) synes, at partneren bruger for meget tid på Facebook o.lign. Kvinderne er enige: 55 % synes selv, de bruger for meget tid, mod 29 % af mændene.

Undersøgelsen bygger på dybdeinterviews med 27 danske børnefamilier og en række eksperter. Derudover inddrages såvel Gallups Day-in-life database som Index Danmark, ligesom der i samarbejde med YouGov er foretaget en større spørgeskemaundersøgelse blandt 520 respondenter.

Hele rapporten kan fra 1. december downloades gratis på digifamilie.envision.dk