Forbrugere skal kunne klage på 45 flere områder end i dag

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Brancheklip: Regeringen lægger op til at forbrugeren kan klage på områder, hvor de i dag skal gå via domstolene. Samtidig bliver det dog dyrere at klage og forbrugeren skal igennem en ekstra instans.

Forbrugerne kan se frem til en markant udvidelse af deres klagerettigheder. F.eks. skal det fremover være muligt at klage over vinduespudseren, indretningsarkitekten, bryllupskagen fra konditoren.

Samtidig bliver det dog dyrere at klage og man skal igennem en ekstra instans, inden man kan klage til Forbrugerklagenævnet.

Det skriver Berlingske, der er kommet i besiddelse af et forhandlingsnotat, som viser 45 områder, hvor forbrugeren fremover kan klage. Områder, hvor forbrugeren i dag er henvist til domstolene.

Prisen for at klage stiger til 500 kr., hvor det i dag koster 160 kr.

Det er vicedirektør i Forbrugerrådet ikke tilfreds med. Han mener, at det vil blive en markant forringelse af forbrugernes rettigheder:

”Forbrugerklagenævnet har aldrig eksisteret på så ringe vilkår. Det er en skam – særlig fordi det er fuldstændig unødvendigt. Det behøver jo ikke være forbrugerne, der betaler regningen,” siger han til avisen.

Avisen skriver endvidere, at det fremgår af regeringens oplæg, at bagatelgrænserne vil blive hævet, således at der fremover kun kan klages over varer, der har kostet min. 1000 kr. – bortset fra tøj og sko, hvor grænsen er 650 kr.

For at Forbrugerklagenævnet ikke skal lægges ned af de – forventelige – flere sager, oprettes der en mediator-funktion, som skal fungere under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Forbrugerne kan således ikke længere klage direkte til Forbrugerklagenævnet, men skal først igennem en mediator, som mægler mellem køber og sælger. Det skal koste 100 kr. at indbringe sagen for denne mediator.

Hvis det ikke lykkes at blive enige her, er det så, at man formedelst 650 kr. henholdsvis 1000 kr. kan gå videre til Forbrugerklagenævnet.

Baggrunden for forslagene til ændringer i forbrugerrettighederne er et EU-direktiv.

Berlingske, p. 4-5.