Forbrugerombudsmanden eksemplificerer markedsføring mod børn og unge

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Med en stigende efterspørgsel efter at uddybe reglerne for markedsføring rettet mod børn og unge, har forbrugerombudsmanden opdateret sin hjemmeside med eksempler, domme, og EU-Kommissionens vejledning.

Der gælder særlige regler for markedsføring rettet mod børn og unge under 18 år, og forbrugerombudsmanden har haft en stigende efterspørgsel efter at uddybe reglerne, skriver forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Derfor kan man nu på forbrugerombudsmandens hjemmeside finde eksempler fra danske domme vedrørende influenter, lovbemærkninger og EU-Kommissionens vejledning til direktivet om urimelig handelspraksis.

Forbrugerombudsmanden gør også opmærksom på, at det er særligt vigtigt at markedsføring rettet mod børn og unge ikke direkte eller indirekte må opfordre til vold eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler.

Samtidig må markedsføring rettet mod børn og unge ikke indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler, produkter, der er sundhedsskadelige eller der ikke kan sælges lovligt til børn og unge under 18 eller frarådes af myndighederne. Det kan fx være solarie.

Markedsføringen må heller ikke ske på eller via profiler på sociale medier, der tilhører eller fremstår som tilhørende børn og unge under 15 år, og man må heller ikke anvende børn i markedsføring på sociale medier, medmindre de indgår i en naturlig sammenhæng for at illustrere eller vise et produkt.

Endelig må man ikke direkte opfordre børn til at købe eller til at overtale fx deres forældre til at købe et produkt.

Influenter og skjult reklame

Forbrugerombudsmandens hjemmeside er også opdateret i forhold til influenter og skjult reklame på sociale medier på baggrund af nye domme på området, herunder, hvornår influenter er erhvervsdrivende og derfor skal overholde markedsføringsloven. Informationen på forbrugerombudsmandens side viser også, hvad domstolene har vurderet som ikke tilstrækkelige reklamemarkeringer, fx er det ikke nok at tagge en virksomhed.

Fra forbrugerombudsmand, Torben Jensen, lyder det:

“Det er vigtigt, at erhvervsdrivende, der markedsfører sig over for børn og unge, er bevidste om de regler, der gælder, så børn og unge ikke bliver udsat for upassende eller vildledende markedsføring. Derfor har vi nu opdateret informationerne på vores hjemmeside og præciseret, hvilke regler de erhvervsdrivende skal følge, når de retter deres markedsføring mod børn og unge. Det gælder både influenter og de virksomheder, der benytter influenter til at promovere deres produkter.”

Se forbrugerombudsmandens side om markedsføring rettet mod børn og unge her.