Brancheforeninger: Forbrugerombudsmanden får for meget magt

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Brancheklip: Både Dansk Annoncørforening og Kreativitet og Kommunikation er imod et lovforslag om at forbrugerombudsmanden skal kunne udskrive bøder til virksomheder.

Dansk Annoncørforening advarer i dag i Berlingske imod, at Forbrugerombudsmanden både får den udøvende, den lovgivende og den dømmende magt, hvis han får lov til at udstede bøder til virksomheder, der – under særlige forudsætninger – overtræder markedsføringsloven.

”Problemet er, at Forbrugerombudsmanden selv udarbejder retningslinjer, som virksomhederne skal rette sig efter. Herefter kan han trække virksomheder i retten for at overtræde de retningslinjer, han selv har udarbejdet. Kronen på værket er, at han nu også kan idømme ’overtræderne’ bøder”, siger Otto B. Christiansen, direktør i Dansk Annoncørforening.

Som eksempel giver foreningsdirektøren , at McDonald’s kom i klemme for et par måneder siden fordi de havde sendt noget materiale ud via Facebook, som de ikke måtte sende ud.

”De sagde også undskyld og så må det være det. men med de nye regler kunne Forbrugerombudsmanden muligvis give dem en bøde på 10.000 kroner for spam og det er ikke fair”, siger Otto B. Christiansen.

Også reklamebureauernes forening, Kreativitet og Kommunikation – det tidligere DRRB – er imod den udvidede magt til Forbrugerombudsmanden.

Tine Auervig-Huggenberger siger til Berlingske:

”Vi har et problem med det, og vi vil kritisere det i et høringsvar, fordi det skaber en uklar retstilstand, hvor vores virksomheder ikke kan gennemskue, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert og på den baggrund har svært ved at overholde loven. Hvem har interesse i det?”.

Forbrugerombudsmand, Henrik Øes, svar på kritikken er, at forslaget er en mulighed for at en virksomhed kan få afsluttet en strafbar markedsføringssag hurtigere end tilfældet er i dag. Derudover fremfører han i Berlingske:

”Administrative bøder i markedsføringssager vil alene kunne komme på tale i rene tilståelsessager, dvs. sager, hvor virksomheden både kan erklære sig enig i overtrædelsen og erklære sig enig i bødens størrelse. Hvis ikke begge betingelser er opfyldt, vil sagen blive overgivet til politiet og fortsætte ved domstolen, nøjagtig som det sker i dag”.

Lovforslaget forventes fremsat inden sommerferien, skriver Berlingske (Berlingske Business, p. 14-15).