Fordoblet underskud i Bark Group

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Omsætningen steg kraftigt som følge af overtagelsen af svenske Tre Kronor. Men det gjorde udgifterne også.

Skal man tage de positive briller på, så er der i hvert fald to gode nyheder i halvårsregnskabet for Bark Group Inc., som er noteret på amerikanske OTC Bulletin Board.

Likviditeten blev næsten fordoblet fra 5000 til 9000 USD (50-55.000 kr.), og man realiserede en markant vækst i omsætningen til 4,722 mio. USD (1,938 mio. året før). Dog først og fremmest på grund af overtagelsen af det svenske mediabureau Tre Kronor (nu Bark Stockholm), men der var også en flot vækst i den danske forretning.

Problemet er dog, at omkostningerne steg lige så meget, og derfor trækker Bark Group fortsat rundt med et massivt underskud.

Bruttoresultatet landede på 677.000 USD (ca. 4 mio. kr.), hvilket ikke var tilnærmelsesvist nok til at dække driftsudgifter på lidt mere end 1,5 mio. USD.

Hertil kom så goodwill afskrivninger på yderligere 1,45 mio. USD, således at resultatet for halvåret blev et driftsunderskud på 2,368 mio. USD mod 1,09 mio i samme periode året før.

Goodwill afskrivningen henføres til Bark Copenhagen grundet reducerede forventninger til overskuddet i 2010, 2011 og 2012.

Tre Kronor er indregnet i regnskabet fra 4. maj, men havde selskabet været med hele året, var omsætningen landet på 10,06 mio. USD. Underskuddet var dog også vokset – nemlig til 2,68 mio. USD.

Den økonomiske udvikling ændrer således ikke grundlæggende på selskabets udtalte mangel på kapital – regnskabet opgør, at man har en samlet negativ arbejdskapital på 6,6 mio. USD, og at man mangler ca. 5 mio. USD til at dække forpligtigelser i de næste 12 måneder.

Selskabet skylder bl.a. Tre Kronor-direktør, Niclas Fröberg penge for hans aktier. To afdrag skulle være forfaldet senest 30. juni.

Ifølge aftalen om overtagelsen af Tre kronor skulle Niclas Fröberg have sæde i bestyrelsen for det danske selskab, Bark Corporation (moderselskab for de danske aktiviteter), og han indtrådte da også i foråret.

Han har dog forladt bestyrelsen igen d. 1. august. Årsagen er, at han senest d. 1. september i stedet skal ind i bestyrelsen for Bark Group.

I bestyrelsen for Bark Corporation er han erstattet af bogholderen i de danske selskaber, Nikolaj Hans Mankov.