Forfærdeligt regnskab fra Momentum

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Bruttoavancen på skrump og resultatet forværret. Men det dækker over en oprydning, hvor man tog al skraldet på én gang, fastslår direktøren.

Momentum betyder fremdrift, og det klinger umiddelbart svært ironisk, når nu Momentum Øresund netop har afleveret et 2007-regnskab, hvor bruttoavancen svinder 43 pct. til 12,8 mio. kr., og underskuddet af den primære drift næsten tredobles – fra 1,8 til 5,2 mio. kr.

Desuden er det andet dårlige regnskab i træk og på to år er bruttoavancen faldet med 57,5 pct.

“Selskabets resultat og økonomiske udvikling levede ikke op til forventninger og anses for meget utilfredsstillende (…) Selskabet har i året konstateret at aktiekapitalen er tabt (…) selskabet har modtaget støtteerklæring fra IPG koncernen vedrørende fremtidig finansiering.”

Det er nedslående læsning, men adm. direktør i Momentum Øresund, Andreas Pitlik, er faktisk positiv:

“Det er naturligvis ikke et regnskab, man kan være stolt af. Men det utilfredsstillende skal ses i lyset af, at der var budgetteret med underskud – men det blev større end forventet. Tallene dækker over en omstruktering: Før var vi en hybrid af McCann, Momentum og McCann Healthcare. Nu har vi rendyrket activation focus,” siger Andreas Pitlik.

Omstrukteringen sker som følge af en strategisk beslutning i McCann, som sigter mod en klar og ensartet fokus, hvadenten det er Momentum i Tyskland eller Sverige.

“Hvis det er brandingkampagne, man ønsker, så anbefaler jeg, at man går til Propaganda. Og til os, hvis du målrettet vil se på, hvordan man får øget salget, får flere klik og flere svar. Den klare fokus gør også, at vi regnskabsmæssigt tog alle tæskene sidste år. De ekstra omkostninger kunne være spredt, men vi tog dem i ét hug. Selv i omstillingsprocessen vandt vi new biz, og i år er vi lønsomme”, siger Andreas Pitlik.

Nøgletal for Momentum Øresund

  • Bruttoavance 12,817 mio. kr. (-43 pct.)
  • Bruttoavance pr. medarb. 712.056 kr. (-15 pct.)
  • Lønandel 90 (79)
  • Resultat af primær drift -5,227 mio. kr. (-177 pct.)