Fornuftig udvikling i digitalt bureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

CPH Cloud kom ud af seneste regnskabår både med en pæn vækst i bruttoavance og en forbedret bundlinje.

Markedet er stadig hårdt, og der er en vis tilbageholdenhed. Således lyder vurderingen fra Jørgen Juul, der er partner i det digitale bureau Cph Cloud Company – og på den baggrund er han tilfreds med resultatet af det seneste regnskabsår.

Bureauet havde en pæn udvikling i regnskabsåret – om end den var knap så markant som året før, hvor væksten var 39 pct. Men bureauet er ungt og de tre første leveår må således siges at være gået ganske godt.

“Vi er sådan set godt tilfredse med resultatet, selv om vores bundlinje er steget mindre end vi havde sat næsen op efter. Det er jo stadig hårde tider, med en hvis tilbageholdenhed i markedet. Men vi har trods alt kunnet øge indtjeningen lidt trods de højere personaleudgifter, og er godt rustet til det nye år,” siger Jørgen Juul

Nøgletal for Cph Cloud Company

  • Bruttoavance 6,7 mio. kr. +17,5 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 837.500 kr. +2,9 pct.
  • Lønandel 67 (66,4)
  • Resultat af primær drift +0,882 mio. kr. +7,8 pct.

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz