Forskning skal forklare hvordan strategi bliver til kommunikation

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Et af otte forskningsprojekter omkring analyse og fortolkning af forbrugere og marked skal beskæftige sig direkte med reklamebureauets arbejde.

For et reklamebureau må det vel nærmest være dagligdag, når man taler om at oversætte virksomheders forretningsstrategier til kommunikation. Ikke desto mindre er det emnet for et nyt forskningsprojekt på Aarhus Universitet.

Projektet er et af otte forskningsprojekter, der skal udvikle og implementere nye metoder til analyse og fortolkning af forbrugere og markeder. De er etableret af det landsdækkende Innovationsnetværk for Marked, Kommunikation og Forbrug, som fungerer på basis af en støtte på 14 mio. kr. fra Videnskabsministeriet.

Markedsføring handler om overtalelse, mens kommunikation handler om samtale.

  • Hvad sker der i det sammenstød?
  • Hvordan bygges der bro mellem de økonomisk funderede målsætninger og de kommunikative?
  • Hvilke modeller bruges og hvordan italesættes processen?
  • Hvilken betydning har det for oversættelsen til en kommunikationsstrategi og den kreative udførelse af den?

Således lyder nogen af de spørgsmål, som folkene bag projektet stiller.

“Fokus bliver at finde ud af, hvad det er, der sker i denne proces, hvilke forskellige forståelser af markedet og forbrugeren, der kommer til syne, og hvordan disse forståelser optræder i de målsætninger der arbejdes med i processen,” siger adjunkt og projektleder Erik Sloth fra Institut for Erhvervskommunikation ved Aarhus Universitet.

Projektet tager udgangspunkt i observationsstudier hos en række reklamebureauer. Sociolog Tine Skou Sørensen fra Aarhus Universitet, vil foretage studierne og vil være til stede når bureauerne mødes med kunden første gang, til de interne møder, den uformelle snak og processen mod den endelige præsentation. Formålet med tværfaglighed i forskergruppen er at nuancere tilgangen og åbne for nye fortolkninger og perspektiver på processen og på reklamebranchen som felt.

Målet med projektet er innovation. Derfor involverer det løbende feedback til de bureauer, der deltager, og vil også præsentere ideer og resultater for bureaubranchen ved projektets afslutning.

Derudover er ambitionen at udarbejde nye forslag til en uddannelse på området. Altså at finde frem til, hvordan man kan planlægge nye uddannelser med fokus på den kompetence, det er at oversætte virksomhedsmålsætninger og strategier til kommunikationsstrategier.

Det indebærer, at der skal udvikles ideer og planer for, hvordan man bedst sikrer, at der sker en kompetenceudvikling i branchen, der samtidig matcher de behov og muligheder, bureauerne har.