Fra fast job i Codan til direktørvikar i Tryg

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Jørgen Thau er tiltrådt som direktør-vikar i Trygs afdeling for corporate branding.

Også på direktør-niveau kan det være nødvendigt at hente vikarer ind. Og den rolle udfylder tidligere Codan-direktør, Jørgen Thau, nu i Tryg’s afdeling for corporate branding.

Afdelingen har koncerndirektør Jens Stener som chef og består af tre underafdelinger:

  • Marketing med Christian Bjerring som chef
  • Corporate Learning med Stig Caspersen som chef.
  • Segmentering og koncepter med Dorte Ramsby som chef.

Men Dorte Ramsby er overgået til ledelsen af et projekt, og derfor har man hentet Jørgen Thau ind til at lede denne afdeling. Han tiltrådte d. 8. april og foreløbig skal han udfylde rollen året ud.

Der er ikke truffet aftaler om, hvad der skal ske derefter, oplyser Gerhard Dall, der er informationschef for selskabet i Danmark.

Jørgen Thau kommer fra et job i Codan, hvor han var direktør for Research og Innovation.

Det er ikke lykkedes at få kontakt med ham for at høre om hans bevæggrunde for at udskifte et fast job med et midlertidigt.

Jørgen Thau har haft ansvaret for udviklingen af nye ideer og projekter, og der var ifølge Bureaubiz’ oplysninger muligvis tale om, at han skulle overgå til en ledelsesopgave i forbindelse med en realisering af et af disse.