Fra stort minus til lille plus

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

En fremgang på 5 mio. kr. på bundlinjen har sikret, at et Berlingske-ejet bureau nu kan skrive et plus på bundlinjen.

Overskudsgraden er måske ikke prangende i Marketsquare (det tidligere SP3). Men det er fremgangen.

Det Berlingske-ejede bureau præsterede i 2012 en fremgang på bundlinjen på mere end 5 mio. kr. – et resultat af en lille fremgang i bruttoavancen og en markant reduktion i personaleomkostningerne.

Og så kunne det faktisk have set endnu bedre ud.

“Vi har i årets løb afholdt ekstraordinære omkostninger til en flytning,” siger adm. dir. Jens Thrane-Møller.

Han fremhæver desuden, at udviklingen i bruttoavancen faktisk er bedre end regnskabet antyder. Det hænger sammen med, at bureauet arbejder på en ny måde.

“Vi er mere projekt- og kampagne-orienterede end tidligere, og vi arbejder derfor med en større brug af free-lancere. Årsagen til dette er ikke kun at være mere fleksibel på kapacitets-omkostningerne – det handler i høj grad også om kompetencer og om muligheden for at sætte det rigtige hold til den konkrete opgave,” siger Jens Thrane-Møller.

Han er selvsagt tilfreds med udviklingen – også i lyset af, at markedet ikke har hjulpet meget.

“Markedet er svingende, kortsigtet og uforudsigeligt. Kunderne køber meget mere a la carte, og det udfordrer driften af et bureau,” siger Jens Thrane-Møller.

Nøgletal for Marketsquare

  • Bruttoavance 28,0 mio. kr. +2,9 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 848.485 kr. +34,1 pct.
  • Lønandel 71,6 (88,8)
  • Resultat af primær drift +0,872 mio. kr. (-4,538 mio. året før)

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz