Af Peter Engholm 25@mail.dk

Styrelsen har afholdt udbud om en atypisk sundhedskampagne. 18 bureauer bød sig til, 5 kom i finalen, og 1 er nu valgt. Et nyt skud på bureau-stammen, bestående af et erfarent team.

Sundhedsstyrelsen vil i den kommende musiksæson, begyndende med den første festival i maj og sluttende med spillestederne i november, gå aktivt ind i kampen mod narkotika generelt og alkohol-udskænkning til unge under 18 år.

En på flere måder atypisk kampagne fra Sundhedsstyrelsen.

“I modsætning til den gængse kampagne fra Sundhedsstyrelsen er den uden massekommunikation, men udspiller sig i stedet på musikstederne. Desuden vil Sundhedsstyrelsen i de fleste tilfælde i den kommende kampagne ikke være afsender på budskaberne – det vil derimod foreningen Dansk Live og Roskilde Festivalen. Der vil være langt mere ørenlyd blandt de unge for budskaber, der kommer fra festivalens side end fra os,” siger Anne-Marie Sindballe, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

Styrelsen fik 18 kvalificerede ansøgninger (og ikke 25, som fejlagtigt nævnt i “1. udgaven”) i første runde, og heraf udvalgte Sundhedsstyrelsen 5 bureauer til en egentlig finale med præsentation:

“Det var imponerende arbejder, vi fik forelagt, og derfor ærgerligt at skulle vælge fire fra. I sidste ende valgte vi – Sundhedsstyrelsen bistået af Dansk Live og Roskilde Festivalen – De Allierede med projektleder Nicoline Olesen og kreativ Flemming Møldrup. Det er tredje gang, at teamet vinder denne opgave – og så kunne man få tanken, at de havde en fordel ved f.eks. at kende spillestederne, men valget blev udelukkende truffet ud fra de strategisk-kreative oplæg,” siger Anne-Marie Sindballe.

Nicoline Olesen og Flemming Møldrup var partnere og mindretals-aktionærer i Reklamebureauet Os, som nye ejere lod gå konkurs i efteråret. Siden kom de i havn hos netværksbureauet De Allierede, der er stiftet af teksforfatteren Christian Nielsen og strategisk konsulent Tina Ravn.

Kampagnens budget, der således er uden indrykninger, er på lidt over 2,5 mio. kr. – fordelt med 1,875 mio. kr. på narkotika-delen og 0,730 mio. kr. på indsatsen rettet mod unge og alkohol. Musikmiljøets bidrag består i at implementere kampagnematerialet.

“Narkodelen henvender sig både til festivaler og spillesteder, mens unge og alkohol-indsatsen udelukkende vil ses på festivaler – dels fordi spillestederne normalt er forbeholdt personer over 18 år, dels fordi vi på festivalerne ser nogle meget unge mennesker gå meget i hegnet. Her ser vi også forældre, der giver deres børn kasser med øl med på vejen – i en meget misforstået form for omsorg. Så indsatsen vil også rette sig mod forældre,” siger Anne-Marie Sindballe.

Kommentarer

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club