Fremgang: DDB vendte stort minus til lille plus

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bundlinjen blev forbedret med hele otte millioner, og bureauet er nu klar til igen at være offensiv.

Overskuddet er ikke prangende, og DDB måtte også notere et fald i bruttoavancen. Alligevel er det velbegrundet, når adm. dir. Pernille Gjøls-Andersen erklærer sig tilfreds med resultatet.

Dels er fremgangen på bundlinjen markant – faktisk er den forbedret med så meget som otte millioner kroner.

Dels er faldet i bruttoavancen mere en branchestandard, hvilket de sidste mange regnskaber fra reklamebureauer vidner om. 2012 har været et hårdt år for de fleste.

Pernille Gjøls-Andersen trådte til ved indgangen til 2012 og hendes opgave har således været at skære bureauet til og forberede det på en ny virkelighed.

“Det har været et meget hårdt marked og vores fremgang skal ses i lyset af, at vi ikke har oplevet væsentlige kundegevinster i året. Vi har skullet tilpasse os en ny virkelighed, der har givet omstillingsparathed en helt ny betydning, og det er også sådan vi ser fremtiden,” siger Pernille Gjøls-Andersen og fortsætter:

“Vi er nu på fode igen og parate til at være mere offensive. Vi er startet 2013 med et fornyet fokus på vækst og kompetenceudvikling – men det bliver fortsat på basis af tæring efter næring, for vi tror, at markedet fortsat vil være hårdt.”

Nøgletal for DDB Danmark
Incl Tribal DDB og Spoiled Productions

  • Bruttoavance 36,971 mio. kr. -13 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 803.717 kr. +0,2 pct.
  • Lønandel 67,7 (86,5)
  • Resultat af primær drift +0,403 mio. kr. (-7,854 mio. året før)