Fremgang for store bureauer kaster nyt lys på full-service

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Store bureauer voksede i 2014 så meget, at de fremtræder som lokomotiverne i markedet. Tendensen var særligt udtalt blandt reklamebureauerne.

For fjerde år i træk måtte reklamebureauerne i 2014 notere tab af markedsandele, og det er i sig selv et vidnesbyrd om både brancheglidning og, at det traditionelle full-service bureau er dødt.

Men at fremtiden på den baggrund tilhører små nichebureauer og specialister kan vise sig at være en lidt forhastet konklusion.

Det viser den årlige bureaurapport fra Bureaubiz med nøgletal fra 248 bureauer med en samlet bruttoavance på over 5,4 mia. kr.

Ikke bare er det store bureauer, der ser ud til at være lokomotiverne i markedet – tendensen er særligt udtalt blandt reklamebureauerne.

Markedet voksede med 3,8 pct., hvilket svarer til ca. 200 mio. kr. Men de 10 bureauer (uafhængig af bureautype), der voksede mest i kroner og øre, voksede med i gennemsnit 22 mio. kr. – hvilket er mere end den samlede vækst i markedet. Desuden svarer en vækst på 22 mio. kr. i sig selv til et mellemstort bureau.

Deler man markedet op i store (+40 mio. kr. i bruttoavance), mellemstore (15-40 mio.) og små (under 15 mio.), så giver rapporten følgende billede:

 • Store bureauer +5,3 pct.
 • Mellemstore bureauer +6,4 pct.
 • Små bureauer -2,3 pct.

Udviklingen blandt de mellemstore bureauer trækkes bl.a. af tre mellemstore digitale bureauer – FFW, Adapt og Think Digital – der har haft rigtig meget fart på.

Kigger man på reklamebureauerne så tegner der sig følgende billede:

 • Store bureauer -1,6 pct.
 • Mellemstore bureauer -4,2 pct.
 • Små bureauer -10,4 pct.

Reklamebureauer gik som den eneste gruppe tilbage, men der var en klar tendens til, at de store bureauer klarede sig bedst – endda inclusive det store fald hos Zupa Recommended.

Det betyder ikke, at full-service modellen er tilbage – men der er åbenbart noget konkurrencekraft i størrelse.

Nørgård Mikkelsens adm. dir. Erik Laumand talte i forbindelse med bureauets regnskab om værdien i fortsat at have produktion contra at være rent projektorienteret:

“Det kan godt være, at produktionen er stærkt konkurrenceudsat, men den rummer stadig en forretning, og ikke mindst, så sikrer den en frekvent kontakt til kunderne,” sagde Erik laumand til Bureaubiz.

Kreativitet & Kommunikations formand, Mona Juul, er ikke overrasket over udviklingen.

“Alle er klar over, at de ikke kan det hele, og udviklingen er ikke udtryk for en tilbagekomst af full-service bureauet. Det har været dødt i flere år – hvis det nogen sinde reelt har eksisteret,” siger Mona Juul og fortsætter:

“Men kunderne har brug for nogen at støtte sig til,og som kan give dem en tryghed i forhold til de valg, der skal træffes og i forhold til at sikre leverancen i en verden, der er blevet mere og mere 24/7. Her kan store bureauer noget, som mindre ikke kan.”

Mona Juul advarer dog også mod at tale for meget om enten/eller.

“Jeg tror ikke, vi kan tale om én forretningsmodel i branchen. Vi kommer til at opleve mange forskellige. Små og mellemstore nicheforretninger vil have deres plads i markedet – de kan noget, som der er brug for – men kunderne har også brug for trygheden i de store bureauer med et bredt sæt af kompetencer. Det centrale er, om man er skarp på sit ståsted og dermed på sin forretningsmodel,” siger Mona Juul.

De 10 bureauer, der voksede mest i kroner og øre er:

 1. GroupM
 2. Magnetix
 3. enVision
 4. Wunderman
 5. FFW (tidl. Propeople)
 6. Valtech
 7. Hjaltelin Stahl
 8. Dentsu Aegis Network
 9. Designit
 10. Kunde & Co

Årets bureaurapport udkom torsdag den 13. august i trykt form: 40 sider med en lang række nøgletal på 248 bureauer fordelt på 6 bureautyper. Nøgletallene er unikke. De indsamles dels gennem de trykte regnskaber, dels gennem den journalistiske dialog, Bureaubiz har med bureauerne. Man kan således ikke uden videre finde nøgletallene selv eller andre steder.


Rapporten koster 1895 kr. ex. moms. For 500 kr. ekstra kan man få ekstra eksemplarer (maks. 5).


Bestil ved at maile Finn Graversen på finn@bureaubiz.dk

Årets bureaurapport præsenteres ved et arrangement i Bureaubiz og Kommunikationsforums lokaler i København onsdag den 26. august. Dette arrangement er nu udsolgt.