Fremgang hos Discus Communications

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

2008 bød på solid vækst i både bruttoavance og overskud.

Discus Communications kom godt ud af 2008.

“Årsregnskabet for 2008 er meget tilfredsstillende – især når man betragter det økonomiske klima pt. Der er to primære årsager til den kraftige vækst, nemlig branchefokus og det faktum, at vi i Discus Communications arbejder med integreret kommunikation,” siger Niels Christian Jensen, adm. direktør i Discus Communications.

Bureauet har specialiseret sig i kommunikationsydelser for teknologibaserede virksomheder inden for it, tele, forbrugerelektronik, medicoteknik og logistik og har oplevet, at virksomhederne stiller stadigt højere krav til deres kommunikationspartner og forventer indsigt og dyb forståelse for branche, teknologi, salgskanal, målgrupper, konkurrentsituation mv.

Ledelsens forventninger til indeværende regnskabsår lyder på en moderat vækst på 5-10 pct. – især inden for integrerede kampagner.

Nøgletal for Discus Communications

  • Bruttoavance 8,087 mio. kr. +51 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 898.556 kr. +0,6 pct.
  • Lønandel 66 (70)
  • Resultat af primær drift 1,442 mio. kr. +86,5 pct.