Fremgang i to digitale bureauer

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Dwarf tester ny samarbejdsmodel med kunderne og Advice Digital slutter af på fornuftig vis.

Advice Digital har aflagt sit sidste regnskab. Fra og med 2015 er bureauet fusioneret med Advice, og det sidste regnskab landede med en solid vækst – som dog ikke kunne følges op på bundlinjen.

Der står dog et fornuftigt plus på bundlinjen. Et andet sted i byen kunne Dwarf præstere en mere moderat vækst end Advice digital – men en noget bedre fremgang på bundlinjen.

Adm. dir. Kim Skjoldborg kan glæde sig over, at starten af året har givet flere priser – bl.a. fredag aften hvor det blev til en sølv for arbejde for burger-restauranten Halifax. Samtidig fremhæver han, at Dwarf i 2014 er begyndt at teste en ny samarbejdsmetode, som er inspireret af Google Ventures. Det handler bl.a. om, at man samler alle incl. kunden koncentreret i en periode på flere dage, hvor man får arbejdet et projekt igennem og både disponeret og estimeret det.

“Kort fortalt handler det om at lave hele projektet inkl. idéudvikling, sketching, prioritering og estimering i en 100% gennemsigtig proces sammen med kunden. Her er alle på teamet inviteret med og deltager fra start. Vi tror på at det giver nogle langt stærkere løsninger – og så er det også både sjovt og inspirerende at være med til,” siger Kim Skjoldborg.

Han fremhæver, at en af bureauets udfordringer retter sig mod at blive større.

“Vi er lidt for små til at have råd til rene ledelsesfunktioner – og lidt for store til at køre forretningen som en iværksættervirksomhed,” siger Kim Skjoldborg og fortsætter:

“Vi har også været lidt hårdere ramt af headhuntere, som har snuppet nogle gode kollegaer i 2014. Heldigvis lykkes det os at headhunte hver anden tilbage igen, for Dwarf er stadig en af branchens bedste arbejdspladser.”

Hos Advice Digital hænger væksten bl.a. sammen med, at bureauet i 2014 fusionerede med analysevirksomheden Interfazes, der tilførte seks nye specialister i user experience.

Bundlinjen er påvirket af, at man har udviklet intern udviklingstid i at skabe en stærk ny fælles kultur og organisation i forbindelse med fusionen.

Nøgletal for Advice Digital

  • Bruttoavance 23,344 mio . kr. +34,0 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 933.760 kr. +7,2 pct.
  • Lønandel 72,8 (70,6)
  • Resultat af primær drift +1,904 mio. kr. -28,7 pct.

Nøgletal for Dwarf

  • Bruttoavance 25,235 mio. kr. +7,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 781.269 kr. +4,6 pct.
  • Lønandel 79,3 (79,1)
  • Resultat af primær drift +1,028 mio. kr. +34,0 pct.