Fuld retræte på LO’s kampagne

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Eksperter kaldte LO’s kamp mod regeringens sparepakke for et ”kæmpe selvmål”. LO stod på mål for kampagnen det meste af en dag – og trak den så.

LO for op som løver og faldt ned som lam. Regeringens genopretningsplan – af LO kaldet en nedskæringspakke – skulle udstilles som hvinende uretfærdig over for de svagest stillede i samfundet. I stedet udstillede den LO selv.

De to cases i LO-annoncerne blev nidkært gennemgået af medierne, og holdt ikke til granskningen.

Maria havde selv sagt sit job, hvilket gjorde det svært at fastholde hende i offerrollen, og familie-begrebet blev gradbøjet, idet den for Marias vedkommende bestod af hende og kæresten.

Tom behøver ikke at “gå fra hus og hjem”, som annoncen fortæller, for det viser sig, at han er berettiget til dagpenge i mere end to år, indtil han kan gå på efterløn.

B.T. tog det første spadestik til at begrave kampagnen, og TV2 gravede i aftes dybere. Hvorefter LO selv satte gravstenen:

“Den meget debat om to enkeltpersoner skygger for det reelle problem, som er, at mange tusinde er i risiko for at miste dagpengeretten som følge af pakken, og derfor kører LO ikke videre med de to annoncer,” siger Louise Høst, kommunikationschef i LO.

Udtalelsen falder faktisk i god tråd med, hvad Klaus Kjøller, lektor på Københavns Universitet, sagde i går til Ritzau om kampagnen:

“Når man selv kører en kamp på løftebrud, så rammer det ekstra hårdt, når det viser sig, at Maria i kampagnen ikke har så meget i klemme som påstået. Nu giver man modparten skyts og muligheden for at afspore en debat om substans”.

Det blev understreget i dag ved Folketingets afslutningsdebat før sommerferien, hvor et nyt begreb blev lanceret; “troværdig som en LO-kampagne”.

Bag LO-udspillet står Per Toftager og Wasabi, og i går karakteriserde bureauets adm. direktør Dennis Pedersen kampagnen som fantastisk bl.a. på grund af den store opbakning på Facebook, og at det påståde selvmål reelt var en mulighed for at forklare sig yderligere.

Men efter Maria, som blev forsvaret hele dagen, kom så Tom. Med Maria kunne begreberne diskuteres, det kunne de ikke med Tom – for det, der stod i annoncen, var faktuelt forkert.

Dobbelt-ærgerligt for LO – og for bureauet, selv om det umiddelbart ikke var bureauets, men LO’s opgave at tjekke baggrundsoplysningerne på casene og de nye lovregler.

Sagen er nu politisk – og så intens, at Louise Høst endnu ikke har besvaret vores henvendelse. Og det har ikke i dag været muligt at få en kommentar fra Dennis Pedersen.