Fusion gør Gorm Larsen dobbelt så stor

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Fusionen har været forberedt længe i det stille, og det nye bureau får lidt under 30 medarbejdere.

Gorm Larsen & Partners kommer nu til at hedde Gorm Larsen & Zornig. Det er resultatet af en fusion mellem Gorm Larsen og Zornig, der former et nyt bureau med lige under 30 medarbejdere og en bruttoavance op mod 25 mio. kr.

Det nye selskab ejes 50/50 af Gorm Larsens ejer, adm. dir. Karsten Koed, og Zornigs hidtidige ejere, adm. dir. Søren Stemann Beck og Per Zornig.

Karsten Koed beskriver det som en velforberedt fusion mellem to bureauer, der matcher hinanden godt.

“Zornig er stærke på at drifte og udvikle en reklameportefølje online såvel som offline og med håndtering af et bredt sæt af discipliner. Gorm Larsens styrker ligger inden for konceptuel og strategisk udvikling af reklame og kommunikation. Vi opererer primært inden for spændingsfeltet mellem forretningsudvikling og et brands konceptuelle udvikling,” siger Karsten Koed og fortsætter:

“Selvfølgelig vil der ligge nogle kulturelle udfordringer i fusionen. Men vi har arbejdet meget sammen igennem det sidste halvandet år på en række projekter, og der har konstant siddet Gorm Larsen folk hos Zornig og omvendt. Desuden har Søren Stemann Beck og jeg for lang tid siden erkendt, at dette var en rigtig beslutning. Derfor har vi tilpasset os frem mod dette igennem en længere periode.”

Gorm Larsen Gruppen annoncerede tidligere i år, at majoriteten i Gorm Larsen Nordic var blevet overtaget af dette selskabs direktør, Jens Brinck, og denne udskillelse har banet vejen for den nye fusion.

“Gorm Larsen Nordic fungerer inden for salgsledelse og træning, og er meget velfungerende, men markedet har ændret sig, og derfor var det rigtigt at skilles,” siger Karsten Koed.

Gorm Larsen kom ud af 2009 med en næsten halveret bruttoavance, mens Zornig klarede sig noget bedre med et fald på 5 pct.

Gorm Larsen havde i 2009 en bruttoavance på ca. 10 mio., mens Zornig havde ca. 12 mio., men begge bureauer er vokset i 2010.

“Vi sætter dog kursen mod vækst i 2011, fordi vi tror, vi kan mere sammen end hver for sig,” siger Karsten Koed og fortsætter:

“Fusionen er også skabt ud fra erkendelsen af, at markedet for mindre og mellemstore bureauer er så hårdt, at der må komme en konsolidering.”

Karsten Koed og Søren Stemann Beck vil dele ledelsen i det nye bureau. Karsten Koed vil have ansvar for det kreative og konceptuelle produkt, de vil dele ansvaret for kunderne, mens Søren Stemann Beck herudover vil sørge for de administrative opgaver.

“Vi vil skabe et bureau, hvor vi bygger en netværks-organisation omkring kunderne. D.v.s. at der vil være nogle få personer, der er skarpe på den enkelte kunde, men derefter vil vi sætte holdene efter opgavens art og omfang,” siger Søren Stemann Beck.

Han tilføjer dog, at kunderne i førsteomgang ingen forandringer vil opleve i deres kontakter. Det er en organisation, der skal udvikle sig.

På bestyrelsesniveau vil Karsten Koed indtage formandsposten, mens han og Søren Stemann Beck suppleres med “to skarpe eksterne medlemmer”, som det formuleres.

Det fusionerede bureau får adresse i Hillerødgade på Nørrebro, hvor håndværkere er i gang med at udvide Zornigs lokaler. Det er i øvrigt samme kompleks, hvor Sunrise holder til – et bureau på størrelse med det nye bureau.