Fusion skaber landets største PA- og kommunikationsbureau: “Nødvendigt at kombinere public affairs med kommunikation”

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Rud Pedersen er nået til version 3.0, hvilket vil sige, at man fusionerer PR-bureauet King Street ind i public affairs-delen.

Virksomheder skal aktivt tage medansvar for samfundets udvikling. Det smitter af på kravene til samarbejdspartnere som bureauer, og det tager public affairs-bureauet Rud Pedersen nu konsekvensen af.

De fusionerer kommunikationsbureauet King Street, som man oprettede som selvstændig enhed tilbage i 2016, ind i Rud Pedersen, og “den nye organisation skal sikre både fagligheden og et løbende fokus på udvikling af talenter og organisation”.

Det fortæller CEO Jens Hjorth-Larsen, som uddyber baggrunden for at tage PR-kompetencerne ind under samme hat som PA-kompetencerne:

”For 15 år siden kunne virksomheder drive forretning ved blot at have styr på egen forretning og egen vækst. I dag er der en forventning om, at virksomhederne tænker udover deres egne regnskaber og er med til at løse samfundets udfordringer. Den forventning kommer både fra politikerne og fra forbrugerne.”

Det ændrer også samarbejdet med dem, Rud Pedersen rådgiver, fortsætter Jens Hjorth-Larsen:

“Vi oplever at politik og samfundsforhold har en langt større bevågenhed på bestyrelses- og direktionsgangene. Her har man har forstået, at politik og kommunikation er forretningskritisk. Og at man for at indgå i en dialog med politikere ikke blot kan stille krav, men også må komme med løsninger”

Han fortsætter:

”Derfor efterspørger vores kunder også viden om samfundstendenser, så de kan vurdere, hvad de kan bidrage med, og det betyder bl.a. at vores analyseafdeling vokser, fordi vi kan hjælpe med hvad der rører sig i befolkningen.”

På baggrunden af udviklingen, har Rud Pedersen ansat  flere kompetencer, så man kan rådgive kunderne om endnu flere snitflader mod samfundet, og netop det betyder et større samspil på tværs af disciplinerne. Jens Hjorth-Larsen forklarer udviklingen således:

”Vi startede med public affairs version 1.0 for 15 år siden, hvor Rud Pedersen blev kendt for den klassiske public affairs-disciplin, hvor det handlede om at have et godt netværk og en god forståelse for de politiske processer. 2.0 byggede ovenpå 1.0 ved at fokusere på, hvordan man kunne påvirke lovgivningsprocessen, fx en finanslov med viden om virksomheders virkelighed. Nu er vi i version 3.0, som handler om at give en bredere samfundsrådgivning, og her er det nødvendigt, at vi kombinerer public affairs med kommunikation, omdømme, data og analyse. Der er mange flere kanaler og i det hele taget er det meget mere strategisk og komplekst i dag, når man skal rådgive kunderne.”

Behov for at støve Rud Pedersens image af

Lægger man regnskaberne for 2022 sammen, havde de to nu fusionerende bureauer en bruttoavance på næsten 69 mio. kr. Det skaber landets største kommunikationsbureau. De i alt 75 medarbejdere – 60 fra Rud Pedersen og 15 fra King Street rykkede i samme lokaler allerede i 2021, men nu forsvinder King Street-navnet og organisationen ændres til at man arbejder sammen på tværs.

En organisation – eller rettere et image, som også trænger til at blive støvet af, erkender Jens Hjorth-Larsen:

”Der er behov for at børste vores image lidt af. Vi har ry for at være old school og mange ved ikke, at vi udover public affairs fx også laver kriserådgivning, strategisk kommunikation og analyser. Så vi vil gerne ændre opfattelsen af Rud Pedersen, så den stemmer mere overens med de kompetencer, vi har i huset.”

Rud Pedersen er dog stadig så meget et PA-bureau, at man ikke vil ud og fortælle om, hvilket arbejde, man laver for kunderne.

”Vi kommer aldrig til at være dem, der har en masse kundelogoer på hjemmesiden og fortælle vidt og bredt om de konkrete opgaver, vi løser. Men vi fortæller altid gerne fortælle om, hvordan spillereglerne for politik og kommunikation ændrer sig, og hvad det betyder for, hvordan magten udøves og påvirkes i Danmark,” siger Jens Hjorth-Larsen.