‘Gallup’ bliver til Verian

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Gallup er stadig et kendt navn blandt danskerne til trods for, at analyseinstituttet faktisk slet ikke har Gallup i sit navn mere. Nu ændrer man navnet igen.

I 1939 blev det danske analyseinstitut Gallup etableret. I 1997 blev Gallup, der havde navn efter sin stifter George Horace Gallup, til TNS Gallup, efter at det blev solgt til Taylor Nielsson Softes. Og i 2016 skiftede navn til Kantar Gallup, men formodentlig har de fleste stadig kaldt det Gallup.

Efterfølgende er Kantar Gallup blevet opdelt i tre virksomheder: Kantar Insights, hvor Irene Oleander Iversen er direktør; Kantar Media, hvor Henrik Hansen er direktør og Kantar Public, hvor Camilla Kann Fjeldsøe er direktør.

Nu skifter Kantar Public navn igen, og det nye navn er Verian.

Navneskiftet gælder ikke kun i Danmark, men i alle de 17 markeder, hvor Kantar Public har kontorer.

“Vi glæder os til at møde vores kunder, samarbejdspartnere og danskerne under det nye navn. I den brede befolkning er vi især kendt for meningsmålinger om politik og aktuelle temaer. Siden 1939 har undersøgelserne primært været under Gallup-navnet og senest som Kantar Public. Nu bliver det med navnet Verian, siger Camilla Kann Fjelsøe, der blev direktør i Kantar Public i maj 2022. Før det var hun underdirektør iTNS Gallup/Kantar Gallup i 13 år. Nu er hun så direktør i Verian Danmark.

Navnet og den grafiske profil bliver den mest synlige ændring. Camilla Kann Fjeldsøe, direktør for Verian i Danmark, siger:

”Som Verian vil vi fortsat være garant for høj kvalitet og troværdige undersøgelser til danskerne og for vores kunder. Vi vil fortsat skabe grundlag for beslutninger, der former Danmark og verden, hvad enten vi arbejder med politik, samfund, interessevaretagelse, borger- og brugerinddragelse eller kommunikation.”