Gamle analoge lokaler rammen om markant digital vækst

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

In2media er vokset markant. Både i bruttoavance og i antal medlemmer af gruppen. Senest har man købt sig ind i Content.

Engang husede ejendommen på Rosenvængets Alle i København 11 et analogt center. Her myldrede det rundt med telefondamer ansat i KTAS.

Nu er det i stedet blevet et digitalt center. Det er her, det digitale bureau, In2media holder til, og det går så godt, at der myldrer digitale nørder rundt i stadigt stigende omfang. Ikke bare på selve In2media, men også i de bureauer, der lever sammen med bureauet.

Kantinen er fælles, og de går ud og ind hos hinanden – men der er ikke tale om en lige så formel gruppe som f.eks. People Group. Mere en form for fællesskab eller kollektiv, og derfor aflægges der ikke et samlet regnskab for gruppen.

Lige nu er situationen, at In2media ejer 50 pct. af Insilico, 30 pct. af Attention Film og 30 procent af Content.

Lægger man regnskaberne sammen, så lander man på en bruttoavance på omkring 50 mio. kr., hvilket er lig med en markant vækst.

Der skal dog tages adskillige forbehold for det tal. Dels er Content kun med for et halvt år, fordi bureauet er ny i gruppen og for at få samme regnskabsår som In2media, er det omlagt. Desuden er der ændret regnskabspraksis, så det kan ikke lade sig gøre at lave et helårsresultat.

Men halvåret er næsten lige så stort som det foregående hele år, så vækst er der under alle omstændigheder tale om.

Desuden mener In2medias adm. direktør, Andreas B. Iversen, at bureauets omsætning er det, man skal bedømme udviklingen på.

“Vores eksterne varekøb er i vidt omfang kundeprojekter, som vi lægger ud til free-lancere og andre leverandører – i en række tilfælde på faste kontrakter. Men det er aktivitet, der er styret fra os og en del af den aktivitet, som bureauet repræsenterer og ikke bare varekøb på vegne af kunderne,” siger Andreas B. Iversen.

Omsætningen var i seneste regnskabsår 47,5 mio. kr. og kompenserer man også for, at Content kun er et halvt år, så nærmer man sig 65 mio. kr., hvilket vil gøre In2media Gruppen til et af landets største digitale bureauer.

Medejerskabet af Content er kommet i stand efter længere tids flirt.

“Vi har taget os tiden til at arbejde os ind på hinanden, før vi “flyttede” rigtigt sammen,” siger Andreas B. Iversen.

Men samtidig har begge bureauer også flyttet sig – og derved skabt flere og flere synergier mellem de to.

In2media forfølger en strategi om digital innovation og om at trænge dybere og dybere ind i virksomhedernes produkter, service og salgskanaler frem for at arbejde med kampagner.

Content er et bureau, der har haft sit fokus på at kunne skabe indhold for virksomheder i en bredere sammenhæng. Bureauet har f.eks. været gode til at skabe historier, som kunne finde vej ud til andre medier – ikke kun den journalistiske. Et eksempel er f.eks. en serie om livets gang på Oslo-bådene – kørt på TV3 – med DFDS som Contents kunde.

Den markante vækst for bureauet i første del af i år hænger sammen med, at bureauet er begyndt at kigge meget mere mod den digitale verden.

“Masser af vores kunder har virkelig meget indhold – men de har problemet med at binde det sammen. Samtidig flytter indholdet mere og mere over på de digitale platforme. Der er så mange andre muligheder for at levere indhold end 30 sek. spottet eller de traditionelle medier i det hele taget,” siger adm. dir. Mads Toft og fortsætter:

“Den digitale verden har bragt os tættere på salget og gjort vores arbejde mere relevant i forhold til kommerciel udnyttelse. Her spiller vi rigtig godt sammen med In2media. De skal sørge for at butikken er åben og indrettet rigtig godt. Vi skal sørge for at bringe kunderne ind i butikken.”

Nøgletal for In2media

 • Omsætning 47,486 mio. kr. +44,2 pct.
 • Bruttoavance 36,248 mio. kr. +36,2 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 863.048 kr. +0,6 pct.
 • Lønandel 68 (60,1)
 • Resultat af primær drift +6,113 mio. kr. -1,2 pct.

Nøgletal for Content
(kun 1. halvår 2012)

 • Bruttoavance 5,565 mio. kr. (6,766 mio. hele foregående regnskabsår)
 • Lønandel 53,7
 • Resultat af primær drift +1,687 mio. kr. (+0,921 mio. hele foregående regnskabsår)

Nøgletal for Insilico

 • Bruttoavance 4,1 mio. kr. +192,9 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 683.333 kr. -2,4
 • Lønandel 69,1 (62,9)
 • Resultat af primær drift +0,6 mio. kr. +109,1 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Attention Film

 • Bruttoavance 3,9 mio. kr. +5,4 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 780.000 kr
 • Lønandel 58,7
 • Resultat af primær drift +0,913 mio. kr. -15,1 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz