Gammel bureaumand vil være matchmaker for bolighandlende

Peter Engholm
25@mail.dk

Manglende målgruppeforståelse og forkert anvendelse af annoncekronerne hos ejendomsmæglere fik Martin Federspiel på banen – ikke som mægler, men som medieejer.

Det seneste tiår har omfattet tre år hos Envision og ligeledes tre år hos BBDO for Martin Federspiel. Det var på kontaktsiden, og netop kontakten mellem sælger og køber – eller mangel på samme – har ansporet den tidligere bureaumand til at blive selvstædig medieejer. Og mediet er www.nesto.dk – Danmarks nye boligportal.

“Det er var en helt gammeldags ting, der fik mig i gang: Nemlig at der må være en bedre måde for køber og sælger at mødes på i forbindelse med bolighandler. Ud fra en reklametilgang kan jeg sige, at kreativtieten i dette tilfælde ikke bør ligge i eksekveringen i form af flotte boligannoncer, men i at nå sin målgruppe bedst og billigst muligt for kunden – altså i dette tilfælde sælgeren,” siger Martin Federspiel.

Målgruppeforståelsen er samtidig også en mangelvare hos sælgers mand, nemlig ejendomsmægleren, og det mener Martin Federspiel er en medvirkende årsag til en fejlbehæftet markedsføring – forstået sådan, at annoncekronerne bruges forkert – og at der i øvrigt bruges alt for mange af dem.

“Sælger kan godt spørge ejendomsmægleren, om der er en køber. Men trods kundekartoteker vil svaret typisk være, at det ved han ikke – og at man derfor er nødt til at annoncere. Jamen, hvilken effekt forventer ejendomsmægleren så af annonceringen? “Ved ikke – det må vi vente og se”, kunne svaret være,” siger Martin Federspiel.

Nesto.dk giver dels et overblik over, hvad boligerne er blevet solgt for, dels giver køberne-in-spe en mulighed for at stille mere detaljerede krav til deres kommende bolig, end hvad mæglerkædernes sites gør.

Selv om Martin Federspiel understreger, at initiativet ikke sigter på at tage brødet ud af mæglernes mund, så er der en del af hans lærdom fra bureauene, som mæglerne med fordel kunne bruge.

“Selv prisfastsættelsen på varen – altså boligerne – er ofte for høj. Det giver længere liggetider og øgede omkostninger til markedsføringen. Og den slags hjælper ikke et stivfrossent boligmarked. En analyse, som Sermo Analyse og Rådgivning har foretaget for nesto.dk om danskernes holdning til boligmarkedet, viser, at 76 pct. mener, at udbudsprisen generelt sættes for højt i forhold til den faktiske salgspris,” siger Martin Federspiel.