Gaute Høgh: ”Vi gør nu det, som vi råder kunderne til”

Peter Engholm
25@mail.dk

Med en ny fokuseret strategi har Co+ forbedret bundlinjen markant til omkring et 0-resultat. Men oprydningen har været dyr.

Bureauet hedder Co+, men kan – på positiv vis – godt kaldes Co-minus, for bureauet har skåret til. Alle øvrige forretningsområder på nær ét enkelt er der bundet sløjfe på. Hermed har Co+ nu gennemført sin restrukturering og er i dag et rendyrket reklamebureau.

”Vi har gjort det, vi rådgiver andre om: At fokusere på det, man er bedst til. For vores vedkommende er det at udvikle og opbygge stærke brands, og samtidig undgå at bruge krudt på de aktiviteter, som kostede os på bundlinjen,” siger Gaute Høgh, adm. direktør i – og stifter af – Co+.

Og det nye fokus kan ses på en primær drift, der er blevet ganske markant forbedret.

Co+ var igennem en total turnaround i 2011, der vendte underskud til overskud og øgede bruttoavancen. Men en vækststrategi for 2012 slog fejl. Bemandingen var øget betragteligt for at imødekomme en vækst, der imidlertid glimrede ved sit fravær. Det kostede dyrt i top og bund, og en nødvendig restruktureringsproces blev iværksat.

Regnskabsåret 2013 var således et konsolideringsår, hvor bemandingen blev tilpasset aktivitetsniveauet, og det resulterede i en forbedring på den basale bureaudrift på omkring 4 mio. kr. til et minus på lidt under en halv mio. kr. Heri er endda indregnet en ekstraordinær omkostning på 600.000 kr. til istandsættelse af de lokaler, man fraflyttede sidst i 2013, 

Fokuseringen har dog ikke været uden omkostninger – og ganske store endda. Man har måttet nedskrive nogle finansielle aktiver samt et skatteaktiv og derved slutter bundlinjen på et minus på lidt over 5 mio. kr. Det bringer egenkapitalen ned på minus 8 mio., men Gaute Høgh har sikret sig bankens opbakning.

Om 2014 siger Gaute Høgh:

”Rigtig meget af det arbejde, vi laver i dag, består i at udvikle brand- og marketingmanualer for vores kunder, som herefter nemt kan implementere koncepterne. Dertil kommer marketing-differentierende projekter, der typisk er branded content. Der er fremgang i driften, og jeg synes ganske enkelt, at det er positivt og rart at være så fokuseret.”

En række nye kunder er kommet på kundelisten, bl.a. Libratone, Lego Wear og Lauge Jensen.

Nøgletal for Co +

  • Bruttoavance 24,9 mio. kr. -10,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 754.545 kr. +8,6 pct.
  • Lønandel 78,5 (91,4)
  • Resultat af primær drift -0,458 mio. kr. +89,8 pct.
  • Resultat efter skat -5,179 mio. kr. (-4,15 mio. året før)

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz