Af Zandra Damsgaard zandra@bureaubiz.dk

2016 var et økonomisk annus horribilis for Geelmuyden Kiese. En partners afgang fik sammen med en organisatorisk omstillingsproces overskuddet til at rasle ned med 163 pct.

Hos Geelmuyden Kiese vil 2016 næppe gå over i historien som et ubestridt godt år.

Omsætningen dalede i det forgangne år med 16 pct. fra 43,082 mio. kr. i 2015 til 35,997 mio. kr. i 2016 og et overskud på 1,846 mio. kr. året før blev vendt til et underskud på 1,154 mio. kr.

Det svarer til et fald på svidende 163 pct. på bundlinjen.

Adm. direktør Janna Sundewall kom primo 2016 fra Geelmuyden Kiese i Sverige til kommunikationsbureauets danske forretning og har altså måttet aflægge et årsregnskab, der ligger milevidt fra Geelmuyden Kieses langsigtede målsætning om en årlig vækst på 10 pct.

Farvel til partner
Selv om bureauledelsen havde forventet et fald i både omsætning og resultat i 2016, tøver man ikke med at kalde de røde tal på bundlinjen for utilfredsstillende.

Forklaringen skal, lyder det, findes i de omfattende organisatoriske ændringer, udskiftninger og investeringer, som blev sat i værk efter Janna Sundewalls tiltræden, men også en partners fratræden har sat sine tydelige spor i årsregnskabet.

Partner og public affairs-direktør Mikael Børsting forlod i sommer Geelmuyden Kiese for at slå pjalterne sammen med en anden tidligere Venstre-rådgiver, Michael Ulveman, i bureauet, der nu hedder Ulveman & Børsting.

… og til kunder
Mikael Børstings afgang kostede helt konkret Geelmuyden Kiese kunder og projekter, fortæller Janna Sundewall, som dog peger på omstillingsprocessen som den største regnskabssynder:

”Det er selvfølgelig irriterende, når en partner stopper, især fordi afgangen betød et farvel til en række af vores PA-kunder og dermed en tabt omsætning. Den primære årsag til årets resultat er dog, at vi har brugt 2016 på at omstille bureauet til i endnu højere grad at være et full-service kommunikationsbureau og ikke alene et PR- og PA-bureau. Den slags omstillinger kræver kræfter i organisationen – og det koster. 2016 års resultat skal derfor først og fremmest ses i sammenhæng med denne omstillingsproces.”

Partnerkredsen i Geelmuyden Kiese i Danmark består nu foruden Janna Sundewall af Karne Lykkebo og Maria Steno.

Svære beslutninger
Et kommunikationsbureau bliver aldrig bedre end den faglighed og kultur, der er i huset, fastslår Janna Sundewall, der som ny adm. direktør fandt det nødvendigt at gennemføre “en række svære beslutninger” i Geelmuyden Kiese.

I marts 2016 igangsatte man således en række omfattende organisatoriske ændringer, som medførte udskiftninger og medarbejderafgang på flere niveauer hen over året.

”Med de organisatoriske ændringer og rekrutteringer har Geelmuyden Kiese lagt grunden for den langsigtede udvikling og vækst. Fagligheden er stærk, samfundsindsigten dyb og de kreative og digitale kompetencer på forkant med udviklingen,” lyder det fra ledelsen, som i starten af året fremlagde en ny strategi for bureauets udvikling frem mod 2020.

… men gode forudsætninger
I 2017 vil Geelmuyden Kiese ifølge ledelsesberetningen have fokus på forretningsudvikling og investering i det kreative område og sektorerne finans, klima og energi, NGO og offentlig sektor.

”Der vil også i årene fremover blive behov for løbende justeringer af organisationen, men det er ledelsens vurdering, at vi på baggrund af 2016 har gode forudsætninger for at nå selv de mest ambitiøse langsigtede mål.”

Nøgletal for 2016 (i parentes 2015)
Nettoomsætning: 35,997 mio. kr. (43,082)
Driftsresultat: -1,374 mio. kr. (2,561)
Årets resultat: -1,154 mio. kr. (1,846)
Antal medarbejdere i gennemsnit: 35 (41)

Kommentarer

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club