Generationsskifte er blevet en succes for Peytz-gruppen

Finn Graversen,
journalist

Et skærpet fokus og et generationsskifte blev forstyrret af corona-krisen. Men planen var rigtig. Peytz er samtidig åben for at købe op.

2020 skulle være året, hvor et længe planlagt generationsskifte skulle fuldendes, så Laust Jørgensen endegyldigt overtog stafetten som CEO for Peytz Gruppen. Men så meldte corona sin ankomst og i stedet kom bureauet for første gang i sin levetid til at opleve et lille fald i omsætning.

Noget der selvsagt ærgrede bureauets stifter, Christian Peytz.

“Vi havde tilrettelagt generationsskiftet igennem lang tid, og gjort og tænkt tingene rigtigt i forhold til at få det til at fungere, og så er det træls, at det første år, hvor jeg er trådt ud af den daglige ledelse og overladt den til Laust, resulterer i en faldende omsætning. På den anden side var corona-krisen en helt usædvanlig begivenhed, som vi ikke kunne have garderet os imod, så når det endelig skulle ske, så er det ikke det mest mærkelige tidspunkt,” siger Christian Peytz og hæfter sig ved, at det fortsat lykkedes at udkomme med en fornuftig bundlinje.

“Grundlæggende var vi ret tilfredse med regnskabet,” siger Christian Peytz.

Nu har gruppen så afleveret sit 2021-regnskab, og heri står, at det rent faktisk var lykkedes at gennemføre et veltilrettelagt generationsskifte. En vækst på 10 mio. kr. i bruttoavance lig med 16,6 pct. og en vækst på over 50 pct. på bundlinjen lig med at ca. 3 mio. kr. af toplinjevæksten på 10 mio. kr. er endt på bundlinjen.

Det er et virkelig solidt regnskabsresultat.

“I forbindelse med generationsskiftet lagde vi en plan, hvor vi så at sige har filet lidt i hjørnerne og skåret mere perifere ting væk for at koncentrere os om det, vi er bedst til. Derfor er vi blevet mere seniortunge. Desuden har vi en klar vækststrategi – som så blev forstyrret af corona. Men vi syntes selv, at vi har lagt et rigtigt fundament for fremtiden, og det dokumenterer regnskabet for 2021,” siger Laust Jørgensen.

Ud over vækst på top- og bundlinje er bruttoavancen pr. medarbejder steget markant, hvilket yderligere understreger den lagte strategi om at fokusere på det, som bureauet er bedst til.

Reelt er bureauets vækst faktisk større end det, bruttoavancen er udtryk for. Peytz Gruppen har to datterselskaber i Bulgarien og Moldova, hvor man har 25-30 udviklere. De to selskaber har kun Peytz Gruppen i Danmark som kunder og i regnskabet optræder de som eksternt opkøb. Det betyder at bureauets omsætning reelt er et udtryk for gruppens aktivitet, og den voksede med 20 pct. til ca. 76 mio. kr.

Vækstambitionerne er ret betydelige i årene fremover, og det behøver ikke kun være organisk.

“Vi har en ambition om at vokse 50 pct. i de kommende år, og i den forbindelse er vi åbne over for at købe andre bureauer, hvis der er nogen, der matcher vores strategi,” siger Laust Jørgensen.

Laust Jørgensen har ved sin side i direktionen Jens Ebak, og det er således de to, der udgør bureauets daglige ledelse, mens Christian Peytz er arbejdende bestyrelsesformand. En rolle, der desuden involverer ham som konsulent på kundeprojekter. Det er en konstellation, der kræver stor bevidsthed fra alle tre om, hvordan de agerer i forhold til organisationen, men de kender hinanden godt. Laust Jørgensen har været på bureauet i 10 år, og Jens Ebak i 11 år, så de har haft gode muligheder for at tilrettelægge processen og hinandens roller.

Nøgletal for Peytz & Co, Gruppen

  • Bruttoavance 67, 085 mio. kr. +16,6 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 972.246 kr. +16,6 pct.
  • Lønandel 56,4 (64,1)
  • Resultat før skat +8,287 mio. kr. +54,1 pct.

Nøgletal for Peytz Mail (hostingforretning)

  • Bruttoavance 7,86 mio. kr. +14,5 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 873.379 kr. -23,6 pct.
  • Lønandel 61,8 (67,4)
  • Resultat før skat +1,067 mio. kr. +64,2 pct.