Get shit done og sprint dig til succes

Julie Kolbeck
julie@kforum.dk

Case: Aakjær & Co og Jabra sprintede sig til en prototype på et nyt digitalt værktøj på bare fem dage. Læs om forløbet her og om de learnings, som både kunden og bureauet har taget med.

Det kun 2 år gamle UX- og designbureau Aakjær & Co hjalp headsetsproducenten Jabra igennem et Sprint-forløb, der på blot fem dage gav Jabra en prototype på et digitalt værktøj. Prototypen blev både blåstemplet af sælgerne og som talte ind i Jabra-ledelsens ønske om at skabe værdi fremfor teknisk fokus.

Baggrunden for Sprint-forløbet var dels et ønske fra Jabras side om at udvikle en app, som sælgerne ville benytte. Man oplevede nemlig, at sælgerne ikke havde taget den nuværende app til sig og i stedet brugte egne slides og udskrifter.

Og dels var der et ønske om at få sælgerne til at tale til kunderne om værdiskabelse i stedet for om produktegenskaber.

Det betød, at der ikke blot skulle fokus på produktet, men også på organisationen og det var baggrunden for projektet, fortæller partner i Aakjær & Co, Mads Aakjær.

”Det fede ved samarbejdet var, at der ikke var tale om et typisk marketingprojekt, hvor det handler om at få det perfekte budskab ud på den perfekte måde. Det var derimod i høj grad en organisatorisk øvelse: Man skulle have sælgerne med på vognen. Og det var en af bevæggrundene for at vælge Google Design Sprint.”

Han fortsætter:

”Hovedudfordringen var at få sælgerne til at fokusere på kundernes behov frem for tekniske features. På den måde var det ikke kun applikationen, der skulle omlægges, men også selve salgsprocessen. Det var derfor vigtigt at involvere sælgerne i udviklingen af produktet, og i den henseende var et Sprintforløb helt oplagt.”

”For sælgerne var det en halleluja-oplevelse”
Med Sprintforløbet fandt man ikke alene frem til en færdig prototype, som sælgerne gad benytte; det bidrog også til at få sælgerne til at tale ind i ledelsens nye direktiver.

”For sælgerne var det en halleluja-oplevelse. De var vant til, at der kom nogle fine budskaber fra ledelsen, men at de så alligevel holdt på, at ’de vidste, hvad der virker’,” siger Mads Aakjær.

Jabras senior director Brian Andersen var også begejstret for Sprintforløbet:

”Sprintforløbet har kastet en del learnings af sig. Metoden var superfed, men den kræver også en masse forberedelse og en stor tilstedeværelse – især fra bureauets side. Man skal være 100 procent switched on.”

For bureauet var det en udfordring
Forløbets intensitet var da også en udfordring, fortæller Mads Aakjær, der i øvrigt mener, at Google Design Sprint-bogen mangler et kapitel, der dykker lidt ned i konsulentens rolle.

”Vores største udfordring var, at man er rigtig meget på som konsulent. Man er på hele dagen, otte timer, fem dage i træk. Det er en hel anden arbejdsgang, end man måske er vant til, hvor man typisk hører et brief, og så går man ellers hjem og laver et pitch. Et sprintforløb er intenst, og man skal lige vænne sig til tidspresset,” siger Mads Aakjær.

Det høje intensitetsniveau efterlod også meget lidt plads til fordybelse, og her fremsætter Mads Aakjær endnu en anke ved sprintmetoden:

”Google-bogen opfordrer til, at man går ind til sprintforløbet med en helt renvasket tavle. Altså ingen forberedelse. Men det er altså ret svære arbejdsvilkår for konsulenten. Det, som man ikke kan læse sig til i bogen, er, at man som konsulent skal affinde sig med, at ens rolle ikke er centreret omkring fordybelse, men om hele tiden at samle op og komme hurtigt videre Derfor er det ikke altid det bedste argument eller den bedste idé, der vinder.”

Brian Andersen mener også, sprintforløbets høje tempo og sparsomme forberedelse medførte, at Aakjær & Co havde for lidt føling med Jabra som virksomhed:

”Der er generelt sådan med bureauer, at der typisk er en indslusningstid, hvor de lige skal stille skarpt på ’hvad er det her for en forretning’. Jabra er primært en B2B-forretning og består derfor af en kompleks sammensætning af stakeholders. Her burde vi nok have foretaget en business-intro, så bureauet ikke startede på nul ift. forretningsforståelse,” siger Brian Andersen.

Get shit done og sprint dig til succes
Bag sprintforløbet stod en udvalgt gruppe, som bestod af en projektejer, Brian Andersen, der havde mandat til at verificere idéerne; sælgerne, herunder også salgschefen, som skulle bruge produktet; samt nogle teknikere, der skulle bekræfte om idéerne var realistiske.

”På den måde var både forretning, teknik og brugerne involveret og repræsenteret. Det er meget væsentligt for forløbets succes, at man sammensætter den helt rigtig arbejdsgruppe,” siger Mads Aakjær.

Forløbet blev desuden afholdt hos Jabra:

”Det var fedt, for på den måde kunne vi bedre mærke virksomhedens DNA,” siger Mads Aakjær.


Klik på billedet for at se det forstørret.

Sprintprocessens forløb fra mandag til fredag:
Mandag startede man ved slutningen: Hvad er det for et produkt eller løsning, der skal ligge færdigt på fredag?

Eksperterne i dette tilfælde var sælgerne, så de spillede en central rolle i denne idéudviklingsproces.

”Vi lavede en clustering af idéerne, som Google kalder det. Vi skulle med andre ord gruppere de mange idéer i nogle retninger,” siger Mads Aakjær.

Han fortsætter: ”Det var nok her, der var allersværest at holde tiden.”

Tirsdag gik med at få udfoldet mandagens idéer. Ikke på prototype-niveau, men med udgangspunkt i spørgsmålet ”how might we?”. Mandagens overordnede idéer bliver på den måde mere konkrete om tirsdagen.

Onsdag nåede man endegyldigt frem til, hvilken idé, man gik videre med.

”Dette var det absolut sværeste ved hele forløbet. Selvom vi havde haft møder med Jabra op til projektet, kunne vi her mærke udfordringer ved, at vi ikke kendte virksomheden så godt, som vi gerne ville. Der havde nok været fordelagtigt, hvis vi havde haft Jabra som kunde i et år eller to, så man vidste mere i detaljen, hvad deres udfordringer var, og hermed også, hvad den bedste løsning nødvendigvis måtte være. Det krævede, at vi var ekstremt lyttende,” siger Mads Aakjær.

Torsdag var prototype-dag. En prototype kan grundlæggende set være et par skitser på et stykke papir. I Jabra og Aakjær & Cos tilfælde havde man designet nogle visninger, som blev sat op i en klikbar prototype.

Fredag kom sælgerne igen på banen. Man lavede en tænke-højt-test af produktet.

”Appen, som var lavet til, at sælgeren kunne sidde sammen med kunden og gennemgå deres produkter via en iPad, havde nogle features, som sælgerne vurderede ikke ville virke hensigtsmæssigt på kunderne. Så vores læring var altså ikke slut, bare fordi produktet overordnet set var godkendt,” siger Mads Aakjær.

Er sprint for alle?
Siden samarbejdet med Aakjær & Co er sprint blevet fast inventar hos Jabra, der forventer at benytte sig af metoden fremover:

”Vi gør meget ud af hele tiden at finde nye arbejdsmetoder, og selvom sprint kræver meget, er vi meget begejstrede for metoden. Første gang, vi eksekverede sprint, var sammen med Aakjær & Co. Vi har nu kørt det fire gange yderligere internt og planlægger at blive ved med at bruge det i fremtiden,” siger Brian Andersen.

Selvom Aakjær & Co deler Jabras begejstring for sprintmodellen, er det dog ikke helt uden forbehold:

”Der er flere og flere kunder, der spørger, om det ikke kunne være relevant med et designsprint i forbindelse med nogle af deres cases. Men selvom sprintmetoden både er in- og effektiv, så er der ikke tale om et vidundermiddel, der passer til alle opgaver. Hvis du for eksempel bare skal redesigne dit website, så er det altså overkill med et sprint,” slutter Mads Aakjær, der kan glæde sig over, at bureauet efterfølgende blev hyret til at arbejde videre med prototypen og færdigudvikle Jabras salgsapp.