God start for bureaufusion på heden

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Happy & Co er tilfredse med udviklingen i det første regnskabsår, der gav en bruttoavance på over 30 mio. kr. Også CO3 Webagency havde et godt år.

Bedre end ventet. Således lyder vurderingen fra Happy & Co, der er en fusion mellem de midtjyske bureauer I.B. & Co og Happy Advertising.

Vurderingen dækker over, at det er lykkedes at hente et større overskud hjem end forventet – 2 mio. kr. før skat – og det er vel og mærke efter afholdelse af fusionsomkostninger på godt en halv mio. kr.

“Det er altid en svær øvelse at fusionere to virksomheder, men vi har lige fra starten haft medarbejdernes opbakning”, siger Jakob Gaardsted Petersen.

Det skal bemærkes, at regnskabet dækker de første 18 måneder af bureauets eksistens – men selv når man omregner tallene til 12 måneder (12/18 dele af bruttoavance, personaleomkostninger og resultat af primær drift), så ser nøgletallene fornuftige ud.

Også det midtjyske digitale bureau, CO3 Webagency, der tidligere havde relationer til I.B. & Co, kom fornuftigt gennem seneste regnskabsår.

Fremgang på toppen og endnu større fremgang på bundlinjen giver en solid overskudsgrad

Nøgletal for Happy & Co (18 måneder)

 • Bruttoavance 31,9 mio. kr.
 • Resultat før skat +1,955 mio. kr.

Happy & Co – omregnet til 12 måneder

 • Bruttoavance 21,3 mio. kr.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 733.333 kr.
 • Lønandel 70,4
 • Resultat af primær drift +1,6 mio. kr.

  Bruttoavancen og omregning er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for CO3 Webagency

 • Bruttoavance 13,7 mio. kr. +7 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 805.822 kr. +7 pct.
 • Lønandel 63,2 (65,7)
 • Resultat af primær drift +2,472 mio. kr. +44,4 pct.

  Bruttoavance er estimeret af Bureaubiz