Gode advokatråd om NGO’er er omfattet af spamreglerne

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Et bureau vil gerne vide om kunden, som er en NGO må udsende uopfordrede e-mails til virksomheder.

Et bureau spørger om bureauets kunde, som er en NGO må udsende e-mails til erhvervsvirksomheder uden forudgående aftale med henblik på at opnå en sponsoraftale.

Svaret fra Creative Clubs advokater er:

Forbuddet mod udsendelse af e-mails uden forudgående samtykke følger af markedsføringslovens § 10, stk. 1. Forbuddet omfatter erhvervsdrivende. Foreninger, hvis formål udelukkende er velgørende, almennyttigt, politisk eller religiøst er ikke omfattet af forbuddet, forudsat at henvendelsen ikke vedrører en aktivitet, som må betragtes som en erhvervsaktivitet.