Gode råd om et marked på 200 mia. kr. – inkl. ét fra statsministeren.

Peter Engholm
25@mail.dk

Lars Løkke Rasmussen var – i lighed med flere bureaufolk – på talerstolen ved dagens konference om offentlig-privat samarbejde.

Privatisering har en ideologisk-betonet klang og slæber rundt på kuffertfuld dårlig presse. Ændrer man adfærd af dén grund? Nej, man skifter ordet ud.

Så da 120 repræsentanter fra det private og det offentlige – samt et par medlemmer af Folketinget – i dag fyldte Landstingssalen på Christiansborg for at diskutere offentlig-privat samarbejde på en konference, så blev der på intet tidspunkt talt om “at privatisere”, men om at konkurrenceudsætte.

Altså at det offentlige har opgaver for i alt 200 mia. kr., som medarrangøren af konferencen, Dansk Erhverv, mener kan konkurrenceudsættes.

Reklamebureauet Os var blandt initiativtagerne til konferencen, som havde fornemt besøg, idet statsminister Lars Løkke Rasmussen, fashionably late, kom forbi og bakkede offentlig-privat samarbejde op.

For en lægmand var det pudsigt at høre en Venstremand prale med øget offentligt forbrug – sammenlignet med dengang, den nuværende regering tiltrådte, så bruges der nu over 50 mia. kr. mere på offentligt forbrug og service – og derudover talte Lars Løkke om at øge konkurrenceudsættelsen med en fjerdedel.

“Førhen var det vigtigere at bekæmpe privathospitaler end ventelister, men heldigvis er ideologien på vej ud af diskussionen, så der i dag bliver spurgt systematisk til prisen, og ikke om opgaven ender det ene eller det andet sted,” sagde Lars Løkke Rasmussen.

Bureaubiz fik bagefter passet en sagesløs statsminister op og presset et par spørgsmål ind.

Reklamebureauer (Os og Par No 1, red.) har taget initiativ til konferencen – hvordan kommer kreativiteten ind i offentlig-privat samarbejde?

“Kreativitet kommer ind, når der kommer forskellige øjne på tingene. Vi skal bruge forskelligheden til at drive sektoren frem. Og det ser vi også i forbindelse med blødere ting end blot skoler og veje,” sagde Lars Løkke Rasmussen.

Resultatet af disse samarbejder skal også kommunikeres …

“Ja, det sker hele ideen. Sandheden er jo, at det ikke er to lejre, der mødes – men ét dynamisk samarbejde,” sagde statsministeren og henviste til sin tale, hvor han slog på, at det offentlige går udogmatisk, pragmatisk og snusfornuftigt til værks – og at det private møder op, uden fordomme om at være lidt skarpere og lidt mere økonomisk bevidst end sin offentlige samarbejdspartner.

Claus Nordahl-Petersen, Institut for Business to Government og tidl. medstifter af reklamebureauet Rubicon, slog på, at offentlig-privat samarbejde er at sammenligne med relationsmarkedsføring:

“I det offentlige sidder man fire gange så længe i stillingen sammenlignet med det private erhvervsliv. Så relationer skal bygges op, og det understreges også af, at man ikke skal forvente at få noget hjem fra det første møde.”

Steffen Lüders, adm. direktør i Mannov, medgav, at der er mange uudnyttede ressourcer i det offentlig-private samarbejde, men at der også spildes mange ressourcer, når en større gruppe bureauer byder uhonoreret ind på en given offentlig opgave:

“Færre bureauer i konkurrencerne og honorarer til dem – så kan den offentlige virksomhed også tillade sig at bruge materialet efterfølgende … sådan som vi har set anstød til.”

Søren Jacobsen, adm. direktør i Statens og Kommunernes Indkøbsservice, gav afslutningsvist gode råd til bl.a. bureauer før, under og efter en udbudsrunde:

“Søg indsigt i den offentlige tankegang og forhold jer til, hvordan I vil implementere en aftale, hvis I får den. Undervejs bør I holde jeres ressourceanvendelse op imod chancen for at vinde – og læs nu materialet godt igennem. Og skulle I få afslag, så har I muligheden for at besøge os bagefter, hvor vi gennemgår det samlede udbud – anonymiseret, men det er den ultimative markedsanalyse. Og helt overordnet: Hold fokus på det offentlige – også efter krisen – for det skal forankres snarere end at opfattes som et quick fix,” sagde Søren Jacobsen.