Gode råd, når man bruger konkurrencer i sin markedsføring

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

På et Creative Club webinar i sidste uge, kom advokaterne, Christian Jensen og Niels Johannesen, med gode råd til, hvad man skal være opmærksom på, hvis man vil bruge konkurrencer i sin markedsføring. Læs dem her.

Bruger man konkurrencer i sin markedsføring eller overvejer at bruge dem, så er det en god ide at have styr på lovgivningen, ellers kan man hurtigt komme galt afsted.

Det fortalte Creative Clubs advokater Christian Jensen og Niels Johannesen på et webinar i sidste uge.

Det helt basale er, at det ifølge Markedsføringslovens paragraf 5, er forbudt at bruge urigtige oplysninger og at vildlede forbrugerne.

Et eksempel på vildledning er fx, at man stiller deltagere i en konkurrence præmier i udsigt, uden at man udlodder dem.

Et andet eksempel er, hvis man accepterer et abonnement, når man deltager i en konkurrence uden at det fremgår tydeligt. Det står i Markedsføringslovens paragraf 6.

Udover Markedsføringsloven, er det også en god ide at være opmærksom på vejledninger fra Forbrugerombudsmanden.

I forhold til konkurrencer har forbrugerombudsmanden udgivet to vejledninger, som Christian Jensen og Niels Johannesen kom nærmere ind på under webinaret, og som kan ses her og her.

Konkurrencers vilkår og betingelser

Den ene vejledning handler om konkurrencers vilkår og betingelser. Generelt kan det sige, at den sikreste måde at undgå at vildlede forbrugere, er at være så tydelig som mulig i forhold til, hvad konkurrencen går ud på.

Her får man hjælp fra forbrugerombudsmanden, som opremser de elementer, hun ser som værende relevante:

  1. Aldersmæssige eller geografiske begrænsninger
  2. Den enkelte præmies værdi
  3. Gevinstchancen og antallet af præmier
  4. Udvælgelsesproceduren – fx om det er via lodtrækning eller at man udvælger en vinder
  5. Hvornår vinderen trækkes
  6. Hvor og hvornår vinderens navn bliver offentliggjort
  7. Betingelser for levering, afhentning og forældelse af gevinster

Desuden skal det fremgå tydeligt, hvis deltagelse i en konkurrence er betinget af et køb.

Konkurrencer for børn og unge
Når det gælder konkurrencer for børn og unge, er der skærpede regler om vildledning. For det første skal der laves særlige tiltag for, at konkurrencereglerne er tydelige, så man sikrer sig, at børn og unge forstår reglerne. For det andet er kravet om at udvise god skik også skærpet.

Konkurrencer på sociale medier
Reglerne for konkurrencer er de samme uanset om de foregår på de sociale medier eller i analoge medier. Dog skal man være opmærksom på, at sociale medier kan have deres egne regler, som man skal overholde.

Konkurrence for et samtykke
Man må gerne lokke forbrugerne med at deltage i en konkurrence, mod at de giver deres samtykke. Konkurrenceelementet må ikke sløre, at forbrugeren ’betaler’ for sin deltagelse med et samtykke. Faktisk skal det oplyses lige så tydeligt som præmierne. Og det er ikke en undskyldning, at der ikke er plads til tydeligt at oplyse om det på mobilen. Her er kravene de samme.

Bannerreklamer for konkurrencer og samtykke
Hvis man bruger bannerreklamer for at reklamere for en konkurrence, skal man allerede i reklamen oplyse, at kravet er et samtykke fra deltagerens side. Argumentet er, at det allerede er der, forbrugeren beslutter sig til at deltage i konkurrencen.

Præmier fra andre virksomheder
Hvis man udlodder præmier fra andre virksomheder, skal man være opmærksom på, at man ikke kommer til promovere det brand, præmien er fra, så forbrugeren tror, at det er det brand, der afholder konkurrencen. Med andre ord det kan være vildledende og uberettiget brug af kendetegn og i strid med god skik og brug af varemærkeretten at promovere et andet brand end sit eget.

Er du interesseret i markedsføring til børn og unge, afholder Creative Club et webinar den 14. juni. Læs mere og tilmeld dig her.