Af Finn Graversen fg@kabelmail.dk

Sådan lyder vurderingen fra Kim Boisen og han tilskriver Mediehøjskolen en stor del af æren for udviklingen. Bureauet satser selv mere på yngre talenter.

Lønudviklingen hos Robert/Boisen & Likeminded viser et markant fald i 2011, og bag det tal gemmer der sig en historie af principiel betydning for bureaubranchen.

De samlede årlige omkostninger for hver medarbejder (løn, kantine etc.) var i 2011 686.200 kr. og det er et fald på 14,9 pct.

For Robert/Boisen handler udviklingen om en ændret sammensætning i medarbejderstaben.

“Vi har tidligere været ekstremt senior-tunge. Selvom 75 pct. af vores medarbejdere har mere end 10 års brancheerfaring, afspejler tallet, at vi nu har flere yngre talenter i vores stab og dermed en mere balanceret sammensætning mellem senior-kompetencer og yngre folk. Det rummer også den fordel, at de yngre er gode til at bide seniorerne i haserne og skærpe deres fokus,” siger adm. dir. Kim Boisen og fortsætter:

“Vi har historisk været gode til at udvikle talenter, og det er den model, vi er vendt tilbage til.”

I en tid, hvor bureaubranchen er præget af meget store strukturelle forandringer som følge af den digitale udvikling, er arbejdet med at finde og udvikle nye talenter af stor betydning, men den har også været problematisk siden Reklameskolen for en årrække siden lukkede.

Handsken har været søgt samlet op flere steder, og der har været flere eksempler på initiativer. Men mens andre bureauer har slået meget på tromme for deres initiativer – som f.eks. Recommended og We Love People – så har Robert/Boisen altså valgt en mere stilfærdig tilgang til deres indsats.

Desuden har bureauet valgt at arbejde meget sammen med Mediehøjskolen.

“Vi er storaftagere af elever fra Mediehøjskolen,” siger Kim Boisen og fortsætter:

“Talentmassen er i dag større end for fem år siden, og det er i høj grad Mediehøjskolens fortjeneste. De uddanner dygtige folk, som jo også allerede har gjort sig bemærket både herhjemme og i udlandet. Det er en udvikling, der lover godt for branchens fremtid.”

Kim Boisens udtalelser matcher meget godt, hvad en kreativ direktør fornylig udtrykte over for Bureaubiz. Det var ikke til citat, men holdningen var klar: Det er de unge i bureaubranchen, der for alvor har forstået udfordringerne i tidens mediebillede og set mulighederne.

Kommentarer

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club