Af Zandra Damsgaard zandra@bureaubiz.dk
Udsalg og markedsføring med før- og nu-priser kan være en faldgrube for forretningsdrivende. Foto: Scanpix

Udsalg, kampagne eller køtilbud? Grænsen mellem vejledende og vildledende er hårfin, og Forbrugerombudsmanden er klar med alt fra løftede pegefingre til politianmeldelser. Vi sætter spot på den svære prismarkedsføring.

Efteråret står for døren og med det diverse udsalg eller mid-season sales med Black Friday som det store flagskib.

Sådan er det hvert år. Og hvert år kommer både forbrugere og forretningsdrivende i klemme mellem røverkøb og lange næser.

For hvordan er det nu med Markedsføringsloven og den såkaldte prismarkedsføring, hvor udsalgsprisen sammenlignes med eksempelvis en førpris?

Det er faktisk ikke så ligetil, forklarer Heidi Lindberg Andersen, der ud over sit daglige virke som advokat hos Kromann Reumert er tilknyttet Dansk Annoncørforenings juridiske medlemshotline.

”Problemet er, at Markedsføringsloven ikke rigtigt siger noget specifikt om priser – den siger sådan set bare, at man ikke må lave vildledende markedsføring,” siger hun.

Bøde, straf … og mediemøllen
Bortset fra en enkelt sætning om, at et produkt skal være solgt til den pris, man har solgt det til i en længere periode op til udsalgstidspunktet, forholder loven sig ikke til prismarkedsføring, der derfor må bero sig på retningslinjer frem for egentlige regler.

Og det er svært for markedsførere at navigere i, bemærker Heidi Lindberg Andersen.

”Forbrugerombudsmanden overvåger markedet tæt på området, og man skal ikke tage let på det. Forbrugerombudsmanden kan udstede relativt store bøder, eller man kan blive politianmeldt og skulle igennem en straffesag. Og så er der jo mediemøllen, som følger med.”

You have the right to remain silent
Har man som erhvervsdrivende trådt ved siden af, kan man i første omgang se frem til et såkaldt høringsbrev fra Forbrugerombudsmanden, der som uafhængig myndighed fører tilsyn med, at virksomheder overholder markedsføringsloven.

I høringsbrevet fremlægger Forbrugerombudsmanden – siden 2015 personificeret ved Christina Toftegaard Nielsen – sine oplysninger og angiver sagens alvor.

Er overtrædelsen strafbar, bliver virksomheden gjort opmærksom på, at den ikke har pligt til at udtale sig. Kan forseelsen derimod højst føre til en løftet pegefinger, skal man stå skoleret og afgive sin forklaring.

Bøder på flere 100.000 kr.
Når man så har svaret, forklarer Heidi Lindberg Andersen, beder Forbrugerombudsmanden enten om yderligere oplysninger eller træffer sin afgørelse: Det kan være, at sagen droppes, men den kan også føre til en bøde eller sågar en politianmeldelse, hvorefter altså domstolene skal tage stilling.

Ender det med en bøde, fastsættes størrelsen på denne ud fra forbrugerombudsmandens skøn, der er baseret på tidligere afgørelser fra Forbrugerombudsmanden og domstolene.

”Der er ikke en fast takst; det afhænger af omfanget, indtjeningen og så videre. Jeg har set bøder på flere hundrede tusinde kroner,” fortæller Heidi Lindberg Andersen.

Home free med retningslinjerne
Markedsføringslovens sparsomme oplysninger på området fik Forbrugerombudsmanden til for første gang i 1997 fastsætte et sæt retningslinjer for prismarkedsføring.

De seneste er fra 2017 og er forhandlet på plads med relevante aktører som blandt andre Dansk Annoncørforening, Kreativitet & Kommunikation, Forbrugerrådet Tænk, Dansk Erhverv, DI Handel og en række andre branche- og interesseorganisationer.

Se Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring her.

”Retningslinjerne er ikke lov,” understreger Heidi Lindberg Andersen. ”Hvis man følger dem, er man home free – hvis man ikke gør, har man ikke nødvendigvis overtrådt markedsføringsloven, men man skal nok igennem en diskussion om det.”

Og så er der kunderne…
Forbrugerombudsmandens retningslinjer gælder med få undtagelser varer såvel som tjenesteydelser og kan ifølge advokaten med fordel tages i betragtning, uanset om man arbejder B2C eller B2B.

Og én ting er Forbrugerombudsmanden, påpeger Heidi Lindberg Andersen – en anden er selve kunderne.

”Forbrugerne er også opmærksomme på det her og klager rask væk til Forbrugerombudsmanden.”

Hun giver et eksempel:

”En forbruger havde købt en cykel i et supermarked og blev ugen efter opmærksom på, at prisen var steget med en forkert angivet førpris. Han klagede, selv om det jo ikke var for egen vindings skyld, og supermarkedet fik en bøde.”

Kommentarer

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club