Grafisk designbureau har sagt farvel til grafikere

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Opdateret: I stedet har man ansat to akademikere. Det har ført til, at bureauet kan påtage sig flere opgaver.

Opdatering i bunden af artiklen: Det grafiske designbureau Phoenix Design Aid har i stedet for fastansatte grafikere ansat to akademikere.

Baggrunden for at ansætte akademikere var et såkaldt innovationstjek, der gjorde direktør Dennis Nielsen opmærksom på, at man ved at omlægge organisationen kunne omgå både perioder med spidsbelastning og med for lidt arbejde.

I dag benytter Phoenix Design Aid sig af freelance grafikere, mens to akademikere, der har uddannelser som henholdsvis cand. mag i tysk og cand. mag i kommunikation, har optimeret kommunikationen til kunderne og udbudsmaterialet.

Ifølge Dennis Nielsen har omlægningen betydet, at man i dag kan byde på 25 procent flere udbud. Desuden har det øget kvaliteten i budgivningen og bureauet får flere opgaver ind. Samtidig har man faglige ressourcer til at håndtere styringen af ISO certificeringer internt.

Designbureauet har benyttet sig af Videnpilot-ordningen, der er et tilbud til mindre virksomheder om tilskud til ansættelse af en højtuddannet medarbejder.

Det er InnovationsAgenterne, som er finansieret af Rådet for Teknologi og Innovation, der har gennemført innovationstjekket hos Phoenix Design Aid, og projektleder Knud Erik Hilding-Hamann fra InnovationsAgenterne siger om Videnpilot-ordningen:

”De seneste års økonomiske udvikling har understreget nødvendigheden af, at virksomheder må tænke og arbejde nye forretningsmuligheder ind i arbejdsgangen. Når den proces samtidig indebærer at ansætte kompetente, arbejdsløse mennesker, så gavner det ikke kun virksomhederne, men samfundet generelt. Samlet set er det med til at øge den danske konkurrenceevne.”

Læs mere om Videnpilot-ordningen her

Opdatering: Den pressemeddelelse, der satte denne artikel i gang, var åbenbart egnet til misforståelser. Overskriften hed oprindeligt, at bureauet havde fyret grafikerne, men Phoenix Design Aid gør opmærksom på, at de fastansatte grafikere ikke blev fyret, men selv successivt har sagt op.

Bureaubiz beklager at have overfortolket følgende citat fra pressemeddelelsen:

“For at omgå perioder med spidsbelastning og tørkeperioder, valgte vi paradoksalt nok at blive et grafisk designbureau uden fastansatte grafikere. I stedet har vi fået ansat et par højtuddannede humanister og cand.ling.merc’ere, som har optimeret vores kommunikation og udbudsmateriale. Nu benytter vi i stedet freelance grafikere.