Grøn rådgivning er for første gang med i SKIs indkøbsaftale om konsulentydelser

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Viegand Maagøe er en af ti virksomheder, der bliver leverandør af grøn rådgivning til den offentlige sektor .

Som noget helt nyt er der kommet en grøn rådgivning med i SKIs indkøbsaftale om konsulentydelser, hvor man har udpeget, hvem der er blevet leverandører.

På listen over virksomheder, der kan levere grøn rådgivning til det offentlige uden at opgaven bliver sendt i udbud, er udpeget Viegand Maagøe sammen med ni konsulentbureauer – se listen i bunden.

Det er konsulentydelser inden for klima og miljø til brug i den grønne omstilling, som ligger i delaftale seks. Det kan fx dreje sig om overgang til cirkulær økonomi, udvikling af CO2-regnskaber eller rådgivning til at håndtere kommende ESG-krav og lovgivning.

Udover at man for første gang har en delaftale om grønne konsulentydelser, er der også i denne indkøbsaftale, som hedder 17.11 Managementsupport (2024) blevet stillet krav til leverandørerne om, at de skal have handleplaner for cirkularitet af deres it-udstyr og for reduktion af deres transportemission. Samtidig skal kunderne have mulighed for at træffe forskellige grønne valg, fx ved at afholde online møder eller frabede sig merchandise og print. Det skriver SKI på sin hjemmeside.

Adm. direktør og partner i Viegand Maagøe, Søren Eriksen, ser grøn rådgivning til SKI-delaftalerne som godt nyt for den grønne omstilling af samfundet.

“Det er et markant skridt for den offentlige sektor, at SKI nu inkluderer grøn rådgivning som en fast del af deres indkøbsaftaler, og for os i Viegand Maagøe er det en stor anerkendelse at blive udvalgt som leverandør på det her område, der udgør vores kernekompetence. Det understreger vigtigheden af den grønne omstilling i alle lag af samfundet og giver os en unik mulighed for at bidrage med vores ekspertise og at accelerere den nødvendige udvikling.”

CEO i Viegand Maagøe Søren Eriksen

Virksomheder, der er udpeget under delaftale seks om grøn rådgivning:

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Capgemini Danmark A/S
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Implement Consulting Group P/S
Norion Consult ApS
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Rambøll Management Consulting A/S
The Boston Consulting Group Nordic, Filial af The Boston Consulting Group Nordic AB, Sverige
Viegand Maagøe A/S