Grotesk mangel på grundighed i Vejdirektoratets udbud

Peter Engholm
25@mail.dk

Dansk Erhverv melder, at mange bureauer nu fravælger offentlige udbud, og DIs Videnrådgivere skønner, at det har kostet bureauerne 1 mio. kr., at Vejdirektoratet annulerede et udbud.

Vejdirektoratet fik for nylig ros af DI Videnrådgiverne. Det skete i rapporten Offentligt indkøb af videnrådgivning, hvor et udbud fra direktoratet blev fremhævet som best practice.

Men det gode eksempel følges mildt sagt ikke op, for i denne uge annullerede Vejdirektoratet et udbud om kommunikationsydelser, fordi man efter eget udsagn ikke havde været skarp nok til at formulere præcist, hvad man ønskede.

Men det er en alt for pæn udlægning, hvis man spørger brancheorganisationerne Dansk Erhverv og DI Videnrådgiverne. Her tales der f.eks. om en grotesk mangel på grundighed, der har ført til, 29 bureauers arbejde blev skubbet af bordet – på et tidspunkt, hvor samtlige bureauer havde afleveret et omfattende stykke prækvalifikations-materiale, op mod 30 sider pr. bureau.

“Vi vurderer, at det samlet set har kostet bureauerne mindst én million kr. at have deltaget i det nu annullerede udbud. Som offentlig udbyder har man en soleklar forpligtelse til at tænke sig grundigt om – og klart definere sine ønsker og krav – før man går i udbud,” siger Kirsten Alkjærsig, chefkonsulent i DI Videnrådgiverne.

Hun medgiver, at der kan ske fejl – men finder det utilfredsstillende, at selve forarbejdet har haltet.

“Det er desværre tydeligt, at Vejdirektoratet ikke har sat sig ind i sine egne behov forinden – og i stedet har man sat bureauerne til at gribe de bolde, man har kastet op i luften. Det er meget uheldigt,” siger Kirsten Alkjærsig.

I Dansk Erhverv, der bl.a. har DRRB og Public Relations Branchen som medlemmer, kritiserer man også det annullerede udbud skarpt.

“Det er grotesk, at den grundighed, man forventer af tilbudsgiverne, har man på ingen måde selv som udbyder. Det er skuffende at se endnu et eksempel på en offentlig kunde, der trækker et udbud på grund af dårligt forarbejde,” siger Lene Court-Payen, markedsdirektør i Dansk Erhverv.

Vejdirektoratets udbud blev annulleret, fordi man alt overvejende havde fået tilbud om strategisk rådgivning – hvilket man også bad om – og næsten intet på det mere lavpraktiske, herunder grafisk design.

“Vi undrer os over, at direktoratet ikke har fastholdt sit udbud om strategisk rådgivning, og så efterfølgende foretaget et mindre udbud for så vidt angår den del, man ikke havde fået dækket ind i første omgang,” siger Lene Court-Payen.

Forklaringen herpå kan ligge i, at Vejdirektoratet ifølge chef i juridisk afdeling, Trine Garde, vægter bl.a. tryk og grafisk design tungere end de strategiske elementer. Men netop tryk og grafisk design spillede en minimal rolle i udbudsmaterialet.

Lene Court-Payen oplyser, at mange bureauer er så frustrerede over, at deres ressourceforbrug står i et dårligt forhold til et evt. udbytte, at de nu helt undlader at deltage i offentlige udbud.

Organisationerne er ikke ene om deres syn på det (ikke længere) aktuelle udbud – i al fald trækker gårsdagens artikel på Bureaubiz adskillige kritiske kommentarer.

Skal man fremhæve en positiv ting i det annullerede udbud og de mange lærepenge, som bureauerne har betalt på Vejdirektoratets vegne, så er det ifølge DI Videnrådgiverne, at det kunne have gået meget værre.

“Der er tale om en prækvalifikation, og det er i sig selv godt – og udbuddet blev stoppet tidligt i processen. Havde man kørt videre og først derefter trukket sig, så var transaktionsomkostningerne for alvor løbet løbsk,” siger Kirsten Alkjærsig.