Guava-aktien hårdt ramt af finanskrise

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Kombinationen af tvangssalg hos storaktionærer og en nedjustering var gift for bureau-aktien. Men det har ingen indvirkning på driften.

Danmarks nye stor-bureau, Guava, er også Danmarks eneste børsnoterede bureau, og det har lige nu ikke været nogen fornøjelse for aktionærerne, der bl.a. tæller finansmanden Peter Forchhammer.

Siden årsskiftet er aktien faldet med ca. 80 pct. til en markedsværdi på omkring 160 mio. kr. – under det halve af egenkapitalen.

Specielt i forbindelse med nedjusteringen op til offentliggørelsen af årsresultatet i slutningen af september var kostbar for aktien. siden nedjusteringen er aktien faldet til en tredjedel af kursen på det tidspunkt.

Adm. dir. Brian Mertz Petersen mener dog ikke, at udviklingen isoleret kan tilskrives nedjusteringen.

“Dels mærkes aktien af den generelle udvikling. Og dels har man jo kunnet læse om, at bl.a. Peter Forchhammer er blevet ramt af et tvangssalg foranlediget af bankerne. Det er kombinationen af nedjustering og tvangssalg, der har gjort ondt”, siger Brian Mertz Petersen og konstaterer, at den udvikling kun er ubehagelig for aktionærerne.

“Den har ikke nogen indvirkning på driften og vi fortsætter med at udvikle selskabet som hidtil. For driften er det et spørgsmål om, hvordan krisen udvikler sig. Peter Straarup har netop sagt på tv, at det lige nu er en finanskrise. De store problemer kommer først, når den går ned i samfundsøkonomien, og vi risikerer, at den kan gøre det hvad øjeblik, det skal være”, fortæller Brian Mertz Petersen.

Aktiemarkederne er lige nu præget af panik og nervøsitet – og derfor temmelig uforudsigelige. Guava åbnede i dag med et fald på 4 pct., men siden er udviklingen vendt til et plus på 50 pct.