Af Finn Graversen fg@kabelmail.dk

I et prospekt fra februar sidste år fortiede Guava, at der var rejst mistanke mod selskabets adm. dir. for kursmanipulation. Forkert siger professor fra CBS

Der er ingen bagatelgrænse for kursmanipulation. Det er en alvorlig sag, som typisk straffes med fængsel i en eller anden grad.

“Det er ikke afgørende, om det er sket i stort omfang eller om man har opnået en gevinst. Bare det at man har gjort det er alvorligt. Selvom det er i lille omfang, så kan man jo frygte, at det kan blive til mere, når man kan finde på det”, siger professor Caspar Rose fra CBS.

Sagen går helt tilbage til 2006, hvor Finanstilsynet gjorde Statsadvokaten for Økonomisk kriminalitet opmærksom på, at Guavas adm. dir. Brian Mertz Pedersen havde handlet aktier med sig selv. Det førte så til et anklageskrift i november sidste år.

Men ind imellem – i februar 2008 – udsendte Guava et børsprospekt, hvor man bl.a. oplyser, om de ledende personer har været dømt for bedrageri, været involveret i konkurser eller “været genstand for offentlige anklager eller sanktioner fra tilsynsmyndigheder”. I prospektet står der ud for Brian Mertz Pedersen: Ingen.

Men der burde nok have stået noget om mistankerne.

“Det er altid en afvejning, hvor meget, man skal tage med. Man skal jo heller ikke skrive så meget, at det uvilkårligt vil skræmme investorer væk. Men hvis man skal investere i et selskab, så skal man have tillid til de folk, der skal forvalte pengene, og der kan en mistanke om kursmanipulation være en relevant information. Jeg mener derfor, at der burde have stået noget”, siger Caspar Rose.

Brian Mertz Pedersen henviser til, at han først blev tiltalt i november og at han derfor ikke i februar var genstand for offentlige anklager eller sanktioner.

Men det mener Caspar Rose ikke ændrer noget.

“Det er vigtigt at vi husker, at man er uskyldig, indtil man er dømt. Men det væsentlige er her, at Finanstilsynet har rejst en mistanke over for Bagmandspolitiet, som undersøger sagen. Den information burde have været givet videre”, siger Caspar Rose.

Efter publicering af denne artikel har Brian Mertz Pedersen og Casper Rose talt sammen. Se artiklen om dette her

Bestyrelsesformand, Ole Sigetty, vakler ikke i forhold til Brian Mertz Pedersens ansættelse.

“I det øjeblik vores direktør er en belastning for selskabet, så skilles vores veje”, siger han og afviser yderligere kommentarer – som f.eks. om en domfældelse vil gøre Brian Mertz Pedersen til en belastning.

“Det vil jeg ikke udtale mig om. Lad os nu se, hvad der sker”, siger Ole Sigetty.

Brian Mertz Pedersen vil i tilfælde af en fyring få 18 måneders løn, 1,5 mio. kr. i fratrædelsesgodtgørelse, 1 mio. kr. for tre års konkurrenceklausul og 30.000 kr. om måneden for at stå til rådighed 4 timer om ugen i 24 måneder. I henhold til regnskabet fik han i sidste regnskabsår 1 mio. kr. i løn, så aftalen vil give ham ca. 4 mio. kr. plus 720.000 kr. for at stå til rådighed.

I tilfælde af “change of control” vil han få 3 års løn.

Kommentarer

 1. Jeg har tidligere på dagen kontaktet Professor Caspar Rose fra CBS og fortalt ham, at da Finanstilsynet politianmeldte mig i 2006 har Tilsynet hele tiden haft viden omkring denne sag i forbindelse med godkendelse af Guava’s prospekter. I forbindelse med prospektet i 2008 blev det drøftet med Tilsynet hvorvidt sagen skulle medtages. Det var der ikke krav om og Finanstilsynet godkendte prospektet. Det fremgår ligeledes af porspektbekendtgørelsen at såfremt at man er tiltalt eller dømt skal dette medtages i et prospekt. I forbindelse med det prospekt som Guava har arbejdet på i de forgangne måneder gjorde Tilsynet Guava opmærksom på at forhold nu skulle medtages da der var rejst tiltale i sagen.

  Efter min samtale med Caspar Rose har denne sendt følgende mail til Journalist og indehaver af BureauBiz Finn Graversen og jeg:

  Kære Finn

  Jeg har fået nye oplysninger som ændrer min vurdering af forholdet.

  Oplysningerne går på at Brian Petersen i forbindelse med Finanstilsynets godkendelse af virksomhedens prospekt konkret drøftede spørgsmålet med tilsynet om, hvorvidt mistanken om kursmanipulation burde oplyses i prospektet. Finanstilsynet godkendte prospektet uden at kræve, at prospektet oplyste om denne mistanke, som i den forbindelse blev videregivet til SØK.

  Finanstilsynet ville således ikke have godkendt prospektet, hvis man på daværende tidspunkt mente, at oplysningen var relevant for investorerne.

  Dette sætter sagen i et andet lys, således at jeg vil bede om at mine udtalelser trækkes tilbage.

  Mvh.

  Caspar

  Professor (mso), Ph.D.
  Copenhagen Business School
  Department of International Economics and Management
  Centre for Corporate Governance
  Porcelænshaven 24A, 2000 Frederiksberg
  —-

  Jeg har ligeledes sendt informationen til Finn Graversen og talt med denne omkring ændring af artiklens indhold. Dette er under overvejelse fra Finn Graversens side. Alle informationer omkring dette forhold er blevet offentliggjort via en fondsbørsmeddelelsen d. 24. marts og jeg kan således konstatere at ovenstående artikel er dårligt researchet og som jeg og Guava oplever det, endnu et eksempel på den ensporet journalistik som Finn Graversen fører over for Guava, hvor sandheden og fakta oftest fordrejes eller udelades.

  Brian Mertz

 2. Efter at have talt med Caspar Rose, sendte jeg en mail til Brian Mertz Pedersen om, at jeg havde talt med en fra CBS, der mente, at man burde have informeret om anklagerne. Brian Mertz Pedersen svarede meget kort, at han ikke skulle dette, fordi der ikke var rejst tiltale. Dette fortalte jeg Caspar Rose, som ikke mente, det ændrede noget. Efter at artiklen er publiceret ringer Brian Mertz Pedersen til Caspar Rose og giver ham nogle informationer, som han undlod i første omgang. Derefter ændrer Caspar Rose holdning. Jeg har meget svært ved at se, hvori den dårlige research ligger. Brian Mertz Pedersen har krævet artiklen slettet både på Bureaubiz og Børsen, men det gør man selvfølgelig ikke fordi kilder efterfølgende taler med hinanden. Oplysnings-problemet er i øvrigt kun et element i artiklen. Men vi laver en ny artikel, hvor de nye informationer fremføres.

 3. 1) Jeg har ikke KRÆVET at artiklen blev slette Finn, men har jeg opfordret dig til at ændre den således at den modsvarer sandheden og realiteterne eller slette den og skrive en ny. 2) de ting som jeg fortalte Caspar Rose er offentlige tilgængelige og er oplysninger som du sidder inde med! Herunder at Finanstilsynet har politimeldt mig og dermed også har den fornødne viden når de arbejder med vores prospekter. En kompetent journalist ville ligeledes have undersøgt hvad prospektbekendtgørelsen har af bestemmelser på området eller talt med Finanstilsynet om spørgsmålet. Jeg skal ikke kede dette forum eller dig med hvilke konsekvenser din artikel kan få for Guava med forkerte påstande og halve historier! 3) Caspar Rose var meget sympatisk at tale med og indrømmede hurtigt at udtalelserne var givet på et forkert grundlag og at artiklen gav et forkert indtryk. Ærgeligt at du ikke kan gøre det samme.

 4. Jeg skal blankt indrømme, at regler for indhold af børsprospekter ikke er mit felt. Derfor ringede jeg til Casper Rose for at høre hans vurdering. Jeg mailede dig hans synspunkt og fortalte ham efterfølgende hvad du havde svaret. Hvis du med det samme havde givet mig de informationer, som du senere gave Capser Rose, så havde jeg selvfølgelig også givet dem videre. Så det forkerte grundlag, du omtaler, har du i givet fald selv været med til at tilrettelægge. Når en artikel først er publiceret kan man ikke trække dem tilbage, derfor var det et spørgsmål om at finde ud af, hvordan vi bragte de nye informationer frem. Det blev i en ny artikel.

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club