Guava taler nu om positiv drift

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Formandsposten er overtaget af en franskmand og dermed er milliardærklubben ude af bureauet.

På bundlinjen står der fortsat et negativt resultat efter 9 måneders drift i Guava. Men forklaringen er engangsomkostninger, og derfor taler Guava nu om positiv primær drift.

Det fremgår af kvartalsmeddelelsen fra det børsnoterede bureau.

Underskuddet for 9 måneder lyder på 3,2 mio. kr., men samtidig har man skulle aflevere 2,4 mio. kr. til den afgåede direktør, Brian Mertz Pedersen samt afholde andre engangsomkostninger på 1,6 mio. kr.

Men under alle omstændigheder er et underskud på 3,2 mio. kr. en væsentlig forbedring i forhold til et underskud på 18 mio. i samme periode i forrige regnskabsår.

Omsætningen er faldet med næsten en tredjedel til 108 mio. kr. og bruttoresultatet er faldet med ca. 27 pct. til 34 mio. kr.

Der indgår dog frasolgte aktiviteter i tallene for forrige periode.

Der er fortsat store afskrivninger, og derfor lander resultatet før skat på minus 10 mio. kr.

Guava har nu franske Netbooster som majoritets-aktionær, og i den sammenhæng er der sket et fomandsskifte, idet Ole Sigetty er blevet erstattet af Pascal Chevalier. Dermed er milliardærklubben, der tidligere har spillet en betydelig rolle i opbygningen af Guava, helt ude af firmaet, der har været tæt på at gå konkurs.

Guava kom ud af forrige regnskabsår med et underskud på 165 mio. kr.

Endelig er det besluttet at omlægge regnskabsåret til kalenderåret. Det betyder at indeværende regnskabsår kommer til at køre i 18 måneder frem til d. 31. december.