Guava var i februar tæt på at gå konkurs

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det fremgår af en afgørelse fra Finanstilsynet, der har givet franske Netbooster dispensation i forhold til at give et indløsningstilbud til minoritetsaktionærer.

Guava anlagde de positive toner, da selskabet offentliggjorde sit halvårsregnskab i midten af februar. De positive toner var bl.a. begrundet i en aftale med bankerne.

“Nu står Guava så i den fordelagtige position, hvor vi har fjernet alle lig i lasten. Samtidig er vores gæld blevet minimeret og vores to banker i Danmark givet os nye vilkår – alt sammen medvirkende til, at vi stadig holder fast i vores forventning om et positivt resultat for hele året,” lød det for en måned siden.

Men nu viser en afgørelse fra Finanstilsynet, at Guava på det tidspunkt rent faktisk var tæt på at gå konkurs.. Selskabet kunne ikke betale renter og afdrag til tre banker, som således havde smækket kassen i. Men havde Guava betalt renter og afdrag havde man ikke kunnet betale lønninger og løbende drift.

Der blev kun fundet en løsning i kraft af, at franske Netbooster, som havde ca. 30 pct. af aktierne, trådte til. Men igennem rekonstruktionsplanen, der bl.a. indeholdt en kapitalforhøjelse, kom Netboosters andel op på 68 pct. og dermed skulle selskabet efter normale regler give et indløsningstilbud til de øvrige aktionærer.

Det har man dog søgt dispensation fra hos Finanstilsynet – og fået det. Begrundelsen er, at Guava var nødlidende:

“Det er Finanstilsynets vurdering, at Guava A/S på tidspunktet for kapitalforhøjelsen var et nødlidende selskab, og at selskabets eksistens var direkte truet, da selskabet ikke kunne fremskaffe den fornødne likviditet til brug for selskabets fortsatte drift. Det er således Finanstilsynets vurdering, at NetBooster S.A. på den foreliggende grundlag er berettiget til en dispensation fra tilbudspligten,” lyder afgørelsen.

Finanstilsynet har valgt ikke at holde afgørelsen fortrolig, og derfor kan man læse Guava’s argumentation for dispensationen. Den lyder således:

 • At Guava A/S havde i regnskabsåret 2008/2009, der løb fra 1. juli 2008 – 30. juni 2009, et underskud efter skat på DKK 245 mio. og et negativt resultat før renter og afskrivninger (EBITDA) på DKK 20,6 mio.
 • At Guava A/S den 25. november 2009 offentliggjorde sit resultat for første kvartal (1. juli 2009 – 30. september 2009) af regnskabsåret 2009/10. Det viste for perioden et underskud efter skat på DKK 1,8 mio. og et negativt cash flow på DKK 4,3 mio.
 • At Guava A/S’ finansielle gæld ultimo januar 2010 udgjorde ca. DKK 43,5 mio., hvoraf DKK 23,5 mio. skyldes til henholdsvis Skjern Bank A/S og Sydbank A/S og DKK 20 mio. indtil den 9. februar 2010 skyldtes til Capinordic Bank A/S.
 • At Guava A/S ikke har været i stand til at afdrage den nævnte finansielle gæld som forudsat og Guava A/S har senest primo november 2009 opnået en ordning, hvorefter Guava A/S hver måned til fordeling mellem de 3 banker betaler DKK 450.000 i afdrag og ca. DKK 250.000 i renter.
 • At Guava A/S imidlertid ikke har kunnet generere DKK 700.000 pr. måned fra driften.
 • At Guava A/S derfor ikke har betalt afdrag og renter til Sydbank A/S i december 2009 og januar 2010, og ikke betalt afdrag til Skjern Bank A/S og Capinordic Bank A/S i januar 2010.
 • At de tre banker har været uvillige til at give yderligere henstand, endsige bevilge yderligere finansiering, medmindre det sker som led i en rekonstruktion, jf. bilag 1 – vedlagt erklæringer fra Sydbank A/S og Skjern Bank A/S og mailkorrespondance af 12. januar 2010 mellem Guava A/S og Capinordic Bank A/S.
 • At Guava A/S ikke har likvide reserver af betydning og at Guava A/S ikke har kunnet opnå kreditter i andre pengeinstitutter.
 • At Guava A/S’ kassebeholdning var på konsolideret niveau ultimo januar 2010 på ca. DKK 4,6 mio, men en stor del heraf ligger i datterselskaberne og er nødvendig til at finansiere den løbende drift af disse.
 • At Guava A/S, hvis ikke afdragsordningen med de tre banker var blevet misligholdt, havde været ude af stand til at betale sine løbende regninger, herunder lønninger og varekreditter.
 • At misligholdelsen af afdragsordningen med de tre banker har betydet, at Guava A/S i den seneste periode har været eksponeret for at gå konkurs.
 • At Guava A/S den 1. februar 2010 oplyste, at selskabet forhandlede med sine banker med henblik på at lette dets gældsbyrde og tilbagebetalingsforpligtelser samt, at selskabets største aktionær, NetBooster S.A., bistod selskabet i forhandlingerne.

Hele afgørelsen kan ses her