Gyseligt udbud fastholdes: ”Uanstændigt”

Peter Engholm
25@mail.dk

Sundhedsstyrelsen afviser kritikken fra flere brancheorganisationer og går videre med sit offentlige udbud om psykisk sygdom. Samtidig er et nyt gyseligt udbud gået i gang.

I sidste uge mødte Sundhedsstyrelsen voldsom kritik for sit offentlige udbud om afstigmatisering af psykisk syge. Alle interesserede skal levere et fuldt tilbud på navn, logo, hjemmeside og indledende kampagne

Det fik bl.a. DRRB-direktør Bjørn Karsholt til at kalde udbuddet gyseligt, fordi hvert deltagende bureau må forventes at lægge timer for mindst 250.000 kr. i sit tilbud. Og han blev suppleret:

“Store, detaljerede krav kombineres med en udbudsform, der er uden prækvalifikation. Det giver så store omkostninger for bureauerne, at vi anbefaler styrelsen at trække udbuddet tilbage,” lød det fra Kirsten Alkjærsig, konsulent i DI Videnrådgiverne, der gik sammen med Dansk Erhverv, Danish Design Association og DRRB om at få udbuddet trukket.

Men det kommer ikke umiddelbart til at at ske. For Sundhedsstyrelsen afviser i et brev til organisationerne at ændre udbudsformen.

Styrelsen mener, at et offentligt udbud tager kortere tid end et udbud med prækvalifikation – og at logo og visuel identitet samt hjemmeside således forventes at være på plads inden sommerferien. Bureauerne har frist til 15. april, hvorefter deres tilbud vurderes.

I et offentligt udbud kan alle komme med forslag og byde på opgaven, påpeger styrelsen, der ikke forventer detaljerede visualiseringer og tekster til hvert enkelt del-element i kampagnen, men en begrundet strategi for at foreslå f.eks. mediet bannerreklamer.

“Som vi forstår jeres anbefaling af at vælge begrænset udbud, så tænker I meget på det samfundsøkonomiske ‘spild’, der vil være ved, at mange tilbudsgivere leverer en præstation, som ikke bliver virkeliggjort for andre end for det vindende bureau. Det er spørgsmålet, om vi vil blive udsat for den samme kritik, hvis vi i givet fald gennemfører begrænset udbud og prækvalificerer fx 10 bureauer til at afgive tilbud?,” skriver Else Smith, adm. direktør i Sundhedsstyrelsen i sit svar til organsiationerne.

Men hermed slutter sagen ikke. Organisationerne fastholder nemlig deres kritik.

“Det kan virke uanstændigt, når en offentlig myndighed fastholder en udbudsform, der pålægger de deltagende bureauer så mange omkostninger – særligt når disse omkostninger kan undgås, og man vel at mærke kan opnå lige så gode resultater, ved at vælge et udbud med prækvalifikation,” siger Kirsten Alkjærsig, DI Videnrådgiverne.

Bureau-organisationerne vil i et nyt brev til Sundhedsstyrelsen opfordre til at mødes.

“Vi vil gerne uddybe vores synspunkter på et møde. Et udbud med prækvalifikation vil ikke blot demonstrere medansvar for de deltagende bureauers ressourceforbrug, men også være til styrelsens egen fordel. Hele evalueringsfasen, inkl. redegørelsen over de enkelte bureauer, vil vare kortere tid med dén type udbud,” siger Kirsten Alkjærsig.

Indsatsen fra organisationerne skal også ses i et længere perspektiv, for Sundhedsstyrelsens udbud er langt fra det eneste af sin slags. DRRB-direktør Bjørn Karsholt forklarer:

“Vi ser en trist udvikling med flere udbud uden prækvalifikation, aktuelt lægger Servicestyrelsen op til en oplysningskampagne om forebyggelse af vold mod børn, en kampagne bestående af flere delkampagner. Alle kan byde ind – med et fuldt tilbud – på et budget på 2,7 mio. kr.” 

Bjørn Karsholt håber, at antallet af bureauer, der deltager i udbuddet, bliver begrænset, så “færrest mulige ressoucer på bureauerne går til spilde.”