Hårde tider venter medie- og reklamemarkedet

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

”Build the brand while you make the sale”. Et enkelt godt nøgletal fjerner ikke presset, og fremtiden vil indebære fortsat fokus på effekt.

Onsdag kom der for en stund lidt positiv luft ind i valgkampen, da bruttonationalproduktet for 2. kvartal blev offentliggjort.

En vækst på 1 pct. er i den gode ende i Europa, og samtidig blev 1. kvartal opjusteret til et ganske lille plus.

Danmark er alligevel ikke i recession. Juhu.

Men der var torne i tallet, for privatforbruget falder fortsat, og alle kom da også hurtigt ned på jorden igen i går, da detailsalget blev offentliggjort.

Netop privatforbruget og detailsalget er tal, som medie- og reklamebranchen bør fokusere på, og derfor forekommer den optimisme, som flere mediedirektører gav udtryk for i Børsen onsdag at være mere håbefuld end reel.

1. halvår er ganske rigtigt gået virkelig godt bedømt på udviklingen DRRBs Mediaindex, men sammenligningsgrundlaget er taknemmeligt, for 1. halvår 2010 var ret elendigt. Valget kan så hjælpe en del på en række medier her i 3. kvartal, men det er en enkeltstående begivenhed, og spørgsmålet er, hvordan det ser ud på det lidt længere sigt.

DRRBs formand Mona Juul mener, at det helt grundlæggende er hårde tider, hvor der skal kæmpes for budgetterne, og sådan det vil fortsætte.

Heller ikke Peter Gottfredsen, der er adm. dir. for OMG – en af Nordens største mediabureaugrupper – ser specielt optimistisk på udsigterne.

“Det har altid været sådan, at reklame- og mediebranchen følger samfundsøkonomien, og et enkelt godt BNP-tal skaber ingen højkonjunktur. Den økonomiske udvikling er ikke stærk – den balancerer kun lige akkurat – og kigger man uden for landets grænser, er der ikke meget, der peger den rigtige vej,” siger Peter Gottfredsen og fortsætter:

“Desuden er efterhånden omkring 70 pct. af medieinvesteringerne knyttet til internationale firmaer, og derfor vil markedet blive stærkt influeret af de internationale konjunkturer.”

Han tror således ikke på nævneværdig vækst i det kommende år. Den gode nyhed er, at de fleste firmaer er helt anderledes forberedt på konjunkturudsving, end de var i 2008. Beredskabet er på plads, og det peger på, at man undgår panik-reaktioner.

Desuden vil der også være muligheder i markedet.

“Fokus vil være på de markedsføringsmetoder og medier, der kan dokumentere en effekt på den korte bane, mens de langsigtede indsatser, hvor effekten ikke er lige så klar, vil få det svært. “Build your brand while you make the sale”, vil komme til at præge markedsføringen,” siger Peter Gottfredsen og fortsætter:

“Men i takt med, at man investerer i mere effektbaseret markedsføring, bliver den også mindre risikobetonet og derfor ikke lige så udsat for nedskæringer.”