Hæsligt år for designbureau

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

I form af kreative priser markerede Scandinavian DesignLab sig stærkt i 2009. Økonomisk gik det skidt. Desuden valgte Jesper von Wieding at forlade bureauet.

Høsten var fin, for så vidt angår kreative priser – bl.a. Årets Designbureau 2009 ved Creative Circle Award, en Clio Award og en Eurobest Award.

Alligevel bruger Anne-Mette Højland, partner og adm. direktør i Scandinavian DesignLab, vendingen “Annus Horribilis”, et frygteligt år, når hun skal beskrive bureauets seneste regnskabsår.

“Tallene taler næsten for sig selv; tilbagegang over hele linjen. Og dertil skal lægges, at alle de tre partnere var fraværende en del af året. Flere af vores konkurrenter oplevede hårde tider allerede i 2008, men dét år var faktisk vores hidtil bedste nogensinde, så vi opdagede så at sige ikke finanskrisen førend 1. kvartal 2009,” siger Anne-Mette Højland.

Bureauets pipeline var, med Højlands ord, “ret flot” ved indgangen til 2009, men så havde krisen også taget tilløb og slog igennem:

“Jobbene blev ikke aflyst, men de blev forsinkede og blev meget mindre end budgetteret. Og identitetsprojekter, der er den ene af vores kernekompetencer, blev nedprioriteret i mange virksomheder,” siger Anne-Mette Højland.

Særligt 2. kvartal var hård ved designbureauet, og i 4. kvartal skete der drastiske omvæltninger: Jesper von Wieding ønskede at stoppe som en del af bureauet. Han udgør sammen med Anne-Mette Højland og Per Madsen trioen af stiftende partnere, og Jesper von Wieding er en markant skikkelse i den danske bureau- og designbranche – bl.a. som bestyrelsesmedlem i Creative Circle og formand for design-juryen i Cannes Lions.

“Mange års venskab og partnerskab med Per Madsen, der går længere tilbage end Scandinavian DesignLab, kræver en beslutning med et langt tilløb. Jeg forlod Scandinavian DesignLab med samme mix af følelser, som når den førstefødte flytter hjemmefra: Det er forfærdeligt, det er nødvendigt, og det er det helt rigtige,” siger Jesper von Wieding.

Han tilføjer, at venskabet er intakt, og at han i øjeblikket løser en række opgaver som strategisk kreativ konsulent og designer. En af dem er for el-selskabernes nye selskab Waoo!, hvor han bl.a. er kreativt ansvarlig for navnet og udviklingen af selskabets visuelle identitet.

I kølvandet på Jesper von Wiedings exit redefinerede Scandinavian DesignLab sig selv.

“Vi iværksatte en ret stor vækstplan. En version 2.0 for bureauet, hvor vi fokuserer skarpt på at øge kompetencerne internt. Vi valgte at fastholde medarbejderne i stedet for at skære, og det er en medvirkende årsag til underskuddet. Men vi mener, at det er en forudsætning for at fastholde og styrke vores position. Samtidig har vi sat vores value proposition mere stringent op, så vi nu koncentrerer os om identitet og emballage design – før gik vi bredere ud,” siger Anne-Mette Højland.

Det begyndte at lysne i 4. kvartal 2009: Nye kunder kom til, og eksisterende kunder lagde flere opgaver på bureauet. En udvikling, der er fortsat i det nye regnskabsår:

“Processen har været interessant, og der er en god energi på bureauet – understøttet af et godt 1. kvartal. Vi kan sidde mere roligt i stolene nu,” siger Anne-Mette Højland.

Nøgletal for Scandinavian DesignLab

  • Bruttoavance 6,4 mio. -29,7 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 581.818 kr. -23,3 pct.
  • Gennemsnitsløn 480.909 kr. -10 pct.
  • Lønandel 83 (70)
  • Resultat af primær drift -0,331 mio. kr. (+0,645 mio. i 2008)

    Bruttoavance er estimeret af Bureaubiz