Waterfront får hård medfart i advokatundersøgelse

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det samme gælder to DSB-ledere. Advokatundersøgelsen omkring DSB/Waterfront-sagen er netop fremlagt, og Waterfront beskyldes for forsøg på afpresning og for at lyve.

Ansatte Waterfront journalisten Lars Abild på vegne af DSB for at hindre ham i at skrive kritisk om selskabet?

Således lyder det centrale spørgsmål i sagen om Waterfronts samarbejde med DSB, der blev bragt frem af DR i starten af i år.

En uvildig advokatundersøgelse lavet af Bruun & Hjejle har nu kulegravet hele sagen – ca. 1,4 mio. e-mails samt afhøring af en række nøglepersoner – og svaret er umiddelbart nej.

Men det skal forstås på den måde, at der ikke foreligger en egentlig aftale. Men fortsættelsen er, at advokaterne mener, at der er indikationer på, at der var en forståelse mellem DSB og Waterfront om at skabe et samarbejde med Lars Abild.

Ikke for at hindre ham i at skrive om DSB, men for at forsøge at massere ham til en mere positiv opfattelse. Men uanset formålet, så karakteriserer advokaterne samarbejdet som kritisabelt og i strid med reglerne om saglighed i den offentlige forvaltning.

Undersøgelsen har ikke kunnet finde dokumentation for, at der har været en direkte afregning fra DSB til Waterfront for ansættelsen af Lars Abild.

De ansvarlige hos DSB udpeges til at være underdirektør Peder Nedergaard, der nu indstilles til afskedigelse, samt den tidligere adm. dr. Søren Eriksen.

Men undersøgelsen er også hård ved Waterfront.

Den berømte mail, hvor bureauets direktør, Lars Poulsen, antyder, man har løbet en stor risiko for DSB ved at ansætte Lars Abild, og at man derfor må have en frist til at afvikle det, karakteriserede Kammeradvokaten på pressemødet som forsøg på afpresning.

Karsten Hagel Sørensen har været bisidder på undersøgelsen og han fremlagde resultaterne på pressemødet. Kammeradvokaten konstaterede endvidere, at det er forkert, når Lars Poulsen har forsvaret sig med, at det var en smutter, at han kom til at videresende mailen, der angiveligt var skrevet af medarbejderen Karsten Madsen.

Lars Poulsen har arbejdet videre med teksten, og det kan derfor ikke betragtes som en smutter.

Endelig konstaterede Kammeradvokaten, at Waterfront har løjet om Copenhagen Climate Network ved at hævde, at det er skabt som en DSB-platform.

Men korrespondancen mellem Peder Nedergaard og Waterfront foregik via private mails, og var derfor ikke kendt i DSB-systemet.

Selv om Peder Nedergaard burde have reageret på både forsøget på afpresning og på løgnen om Copenhagen Climate Network, så informerede han ikke DSBs nye adm. direktør, Jesper Lok – heller ikke da man indgik et nyt samarbejde med Waterfront.

Det burde han have gjort, fordi forsøget på afpresning og løgnen burde have diskvalificeret Waterfront fra at samarbejde med DSB.

Jesper Lok frikendes fuldstændig i undersøgelsen, der konstaterer, at han var uvidende om forholdene.

Det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra Lars Poulsen.