Design-bureauer mærkede også de hårde tider i 2012

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Kontrapunkt, Hatch & Bloom, Loop Associates og 2+1 Idebureau oplevede alle faldende aktivitet og understøttede dermed den generelle udvikling for designbureauer.

Det er ikke kun reklamebureauer, der har oplevet tidernes ugunst i 2012. Også gruppen af design-bureauer står til et fald.

Det gælder f.eks. et af Danmarks største design-bureauer, Kontrapunkt, men langt de fleste har oplevet faldende aktivitet- som f.eks. Loop Associates, Hatch & Bloom og 2+1 Idebureau.

Forklaringen på tilbagegang er i mange tilfælde de samme, som man hører hos mange reklamebureauer. Uforudsigelige og tilbageholdende kunder.

“Vi har overordnet set ikke tabt kunder i 2012, men har som andre bureauer oplevet, at budgetterne bliver strammet, og at konkurrencen om nye kunder er blevet hårdere. Årets startede ellers godt, idet 1. kvartal satte rekord med det største kvartalsoverskud i Kontrapunkts 28-årige historie. Midt på året kom vi dog ind i en del turbulens i omsætningen, hvilket drænede overskuddet fra 1. kvartal. I 4. kvartal fik vi momentum igen, men her var det for sent til at sikre et bedre årsresultat,” siger adm. dir. Thomas Gamst, Kontrapunkt, og fortsætter:

“Ikke mindst på baggrund af et par år med skuffende resultater har vi erkendt, at den stigende turbulens i omsætningen og de skærpede økonomiske vilkår, er kommet for at blive. Vi har således også i 2012 foretaget nogle interne omlægninger der gør os mere agile, og bedre til at imødekomme fremtidige udsving i både omsætning og kompetencebehov. Konkret har dette f.eks. medført et øget brug af freelancere og projektansatte, uden at dette dog har kostet kritisk masse på den faste kerne.”

Hatch & Bloom oplevede ikke bare faldende aktivitet – men også det første negative resultat i bureauets historie.

“Vi oplevede som mange andre i branchen, at projekterne var der, men blev stoppet eller udskudt af kunderne, særligt i andet halvår,” siger adm. dir. Michael Keissner og fortæller videre, at man faktisk havde budgetteret med et underskud, fordi der skulle investeres i flere ting – herunder en flytning af hovedkontoret fra Aarhus til København.

“De fleste strategisk tunge kunder er placeret her. En sådan flytning koster, men det var det helt rigtige for os,” siger Michael Keissner og fortsætter:

“Vi gennemførte et strategisk skifte i bureauet; fra idé- og designbureau til innovationsbureau. Det, synes vi selv, var ret modigt gjort, og vi har ikke fortrudt, og vi kan se, at vores portefølje af kunder og projekter nu har sit omdrejningspunkt om innovation. Forstået på den måde, at vi i dag arbejder mere målrettet med integration af indsigt, strategi og design – i særlig grad i forhold til komplekse problemstillinger og kunder, der satser på turnaround, nye produktområder og brand-services.”  

Hos Loop Associates kunne man glæde sig over mange nye kunder.

“Men de kom ikke rigtig i omdrejninger, og så hjælper det jo ikke så meget. Til gengæld ser vores pipeline af projekter rigtig god ud,” siger adm. dir. Allan Fenger.

Også Kontrapunkt og Hatch & Bloom ser positivt på indeværende år.

Nøgletal for Kontrapunkt

 • Bruttoavance 34,2 mio. kr. -7,8 pct
 • Bruttoavance pr. medarbejder 697.959 kr. -4,1 pct.
 • Lønandel 77,3 (77,4)
 • Resultat af primær drift +0,428 mio. kr. -7 pct.

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Hatch & Bloom

 • Bruttoavance 7,1 mio. kr. -12,3 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 591.667 kr. -12,3 pct.
 • Lønandel 85,1 (74,8)
 • Resultat af primær drift -0,6 mio. kr. (+0,191 mio. året før)

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Loop Associates

 • Bruttoavance 5,9 mio. kr. -18,1 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 842.857 kr. -6,3 pct.
 • Lønandel 67,9 (71,8)
 • Resultat af primær drift +0,616 mio. kr. +14,5 pct.

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for 2+1 Idebureau

 • Bruttoavance 5,452 mio. kr. -24,2 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 545.200 kr. -9,1 pct.
 • Lønandel 75,3 (78,2)
 • Resultat af primær drift +0,107 mio. kr. +39 pct.