Hækkeløbet er gammeldags. Fremtiden er et orienteringsløb

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Hjaltelin Stahl Gruppen siger farvel til Electric//Rainmaker og bliver nu slet og ret til Hjaltelin Stahl. Baggrunden er et behov for et opgør med lineær tankegang i markedsføring.

Al magt til folket, som bl.a. Carlsbergs digitale direktør, Jens Jermiin har dekreteret som en af marketings store udfordringer i disse år.

Det indebærer store forandringer i markedsføringen, og derfor er det selvsagt også en udfordring som mange bureauer kæmper med at finde formlen på.

Hos Hjaltelin Stahl Gruppen ligger et af svarene i bureauets organisation. Bureauet er blandt de senere års mest fremgangsrige, og nu ændrer man sin organisation.

Gruppen består af reklamebureauet Hjaltelin Stahl og så de digitale og dialogmæssige kompetencer i Electric//Rainmaker, og er vokset til at være landets 8. største. På den seneste image-analyse fra MyResearch og Bureaubiz gik bureauet fra en 5. til en 3. plads.

Den nye organisation kan umiddelbart beskrives meget enkelt: Electric//Rainmaker nedlægges og fremover hedder bureauet Hjaltelin Stahl.

Men når adm. dir. Steffen Hjaltelin, skal forklare baggrunden, så taler han om at gøre op med branchens traditionelle lineære organisation – han taler om et marked, der mere ligner et orienteringsløb. Han refererer ikke direkte til Jesper Kunde – men det er i realiteten det hækkeløb, som i mange år har været en stærk marketingmotor for Kunde & Co, tankerne om et orienteringsløb kommer til at gøre op med.

“Historisk har man i marketing set processen lineært, hvor målet har været at optimere i hvert enkelt punkt i produktets vej ud til handlen, hvor forbrugerne så samler det op. Eller set fra forbrugerens side liniært fra awareness gennem en tragt ned til et køb. En proces, der fungerer fint i en traditionel push-markedsføring. Men forbrugerne agerer ikke mere i forhold til denne lineære tankegang,” siger Steffen Hjaltelin og fortsætter:

“Det er en semikaotisk og cirkulær beslutningsproces, hvor forbrugerne ikke længere kommer ind af hoveddøren. De orienterer sig i dusinvis af forskellige connection-points. Skal man sætte et billede på, så er det mere som et orienteringsløb – der er et stort antal forskellige poster, hvor forbrugerne orienterer sig i deres vej frem mod en beslutning, og det gælder om at være synkroniseret og gennemtrængende til stede på alle poster,” siger Steffen Hjaltelin.

Med sammenlægningen af bureauerne kan man også flytte rundt på ansvaret i ledelsen:

  • Steffen Hjaltelin, der får ansvaret for strategi og profilering af bureauet
  • Jens Peter Jensen, der får ansvaret for bureauets drift.
  • Nicolai Stahl, der får det overordnede kreative ansvar på tværs af alle discipliner.
  • Hertil kommer Thomas Adamsen, der var direktør for Electric og fortsat vil have det øverste digitale ansvar.

Herunder skal der i den nye organisation knyttes et bredere kundeteam – et såkaldt Brand Team – til hver enkelt kunde. Et Brand Team består af kontaktansvarlige samt kreative og strategiske specialister i forbrugeradfærd og nye connection points.

Det indebærer dog ikke, at kunden skal mødes med hele Brand Teamet hver eneste gang.

“Det centrale er, at intet arbejde på en kunde foregår uden at alle kompetencerne har været inde over,” siger Steffen Hjaltelin.

I organisationen ligger der også et opgør med kampagnen som begreb.

“Udfordringen er at sikre en mere eller mindre konstant tilstedeværelse i en række forskellige connection points. Det gør man ikke alene med kampagner, for der er meget få, der har midlerne til at køre konstante kampagner,” siger Steffen Hjaltelin og fortsætter:

“Til gengæld bliver det, vi kalder Brand Presence supervigtig. Man skal være meget skarp på sit brand, hvis det skal kunne fungere i en semikaotisk og cirkulær beslutningsproces.”

Til de nye udfordringer hører også community management.

“Konstant tilstedeværelse i en række connection points giver en udfordring, der meget mere minder om en redaktionel proces, hvor man skal være på og kunne agere hurtigt ud fra, hvad der foregår. Det er en disciplin, som vil være i stærk vækst,” siger Steffen Hjaltelin.

Når det gælder de to andre selskaber i gruppen, filmproduktionen i Pegasus og produktions-selskabet Engine, så fortsætter begge som selvstændige – bl.a. fordi de også har eksterne kunder.