Halbye: Danmarksmester i overskud

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Godt nok kostede investeringer i digitale kompetencer på bundlinjen i 2007. Men overskudsgraden er stadig i særklasse.

Bruttoavancen steg i 2007 kun marginalt, og overskudsgraden faldt i Halbye Kaag JWT. Men det er næppe noget, der kan skabe bekymring hos adm. dir. Steen Halbye, for han præsterer fortsat en overskudsgrad, der kan skabe betydelig respekt/misundelse hos andre bureaudirektører.

For hvem ville ikke gerne kunne præstere et overskud på 37,7 pct. af bruttoavancen!

Det gøres formentlig ikke bedre af nogen – i hvert fald ikke af nogen i den størrelse og så vedvarende, som Steen Halbye har gjort det.

I regnskabet står bruttoavancen opført til lige knap 50 mio. kr. på basis af en fremgang på blot 0,2 pct. Resultat af primær drift blev 15,6 mio. kr. – en tilbagegang på 9,5 pct.. der er begrundet i investeringer i nye digitale kompetencer.

»Vi har investeret i digitale folk, fordi vi kan se, at den traditionelle reklame falder. Annoncørerne flytter pengene til det digitale, og det er en udfordring, hvor vi skal balancere vores ressourcer rigtigt,« sagde Steen Halbye til Børsen i går.

Overskudsgraden i denne del af regnskabet er på 31,3 Men lidt længere nede i regnskabet står der en post under “Resultat af kapitalandele”. Den dækker over det 100 pct. ejede filmselskab Friendly Film. Denne del af bureauet går rigtig godt, og ser man tallene under et, bliver fremgangen i bruttoavance lidt større, faldet i overskud lidt mindre og overskudsgraden ryger helt op på de 37,7.

Ifølge regnskabet er der tre ejere med mere end fem procent: Steen Halbye Aps, Kaag & Kaag Aps og WPP Holding. Sidstnævnte noteres til at have bestemmende indflydelse, så bureauet konsolideres ind i WPP’s regnskab.

Sådan har det været i en årrække, og der er ikke sket ændringer i ejerforholdene, fortæller Steen Halbye.

Nøgletal for Halbye Kaag JWT (incl. Friendly Film)

  • Bruttoavance 61,4 mio. kr. (+1,7 pct.)
  • Bruttoavance pr. medarb. 1,137 mio. kr. (-6 pct.)
  • Lønandel 46 (43)
  • Resultat af primær drift. 23,172 mio. kr. (-4,5 pct.)