Halbye Kaag JWT får ny adm. dir.

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Steen Halbye overlader rollen til Thomas Thorstholm for selv at blive bestyrelsesformand med ansvar for at gennemføre en aggressiv vækstplan.

Krisetider er også mulighedernes tid, og med det mantra går Halbye Kaag JWT nu i gang med at gennemføre en aggressiv vækstplan.

Målet er at udvikle bureauet til et kommunikationshus og det kan ske gennem både opkøb og organisk vækst.

“Vores hovedkontor i London har givet deres opbakning til planen og meddelt, at de er med, hvis der dukker gode opkøbsemner op”, siger Steen Halbye.

Første skridt i planen har dog været en organisatorisk ændring, der indebærer, at han selv forlader jobbet som adm. dir. for det bureau, han selv og Carsten Kaag stiftede tilbage midt i 90’erne.

Ny adm. dir. bliver 33-årige Thomas Thorstholm, der kom til bureauet for fire år siden fra et job som strategisk planner hos Saatchi & Saatchi.

“Thomas har været et utroligt let valg. Han har alt det, der skal til for at varetage jobbet, og så er han 11 år yngre end mig”, siger Steen Halbye.

Han bliver selv bestyrelsesformand med opgaven at gennemføre vækstplanen – og han lægger vægt på, at chefskiftet bliver reelt.

“Jeg flytter ned på en anden etage, og Thomas får fuld frihed til at varetage den daglige drift. Vel og mærke ikke kun for bureauet men for hele virksomheden. Jeg kommer til at stå for udviklingen af nye forretningsområder, men når det er sket, overtager Thomas ansvaret for dem, og jeg bliver kun involveret i det omfang, han har brug for mig”, siger Steen Halbye.

Han fortæller videre, at begrebet kommunikationshus dækker over en virksomhed, der rummer kerne marketing-kompetencer.

“Vi startede for fem år siden et produktionsselskab og for to år siden et digitalt selskab. Det har givet os gode erfaringer med planerne om at blive et kommunikationshus, og givet os en stærk tro på, at strategien er rigtig. Derfor skal vi nu i gang med at accelerere den digitale satsning, og vi skal have gang i arbejdet med elektronisk dialog samt retail marketing. Vi forestiller os umiddelbart en 4-6 forretningsenheder, men det ligger endnu ikke helt fast, hvilke der bliver tale om”, siger Steen Halbye.

Både organisk vækst og opkøb er i spil. Som udgangspunkt vil et mindre forretningsområde lettere kunne etableres ved at foretage ansættelser af de rette folk, mens et større forretningsområde lægger mere op til opkøb, men det vil ikke være en fast model. Alle muligheder er i spil.

Med vedtagelsen af den nye strategi kan Steen Halbye glæde sig over, at bureauet nu har friere rammer i forhold til det ansættelsesstop, der gælder for alle bureauer i WPP Group.

Halbye Kaag JWT havde i 2007 en bruttoavance på 61,4 mio. kr. og et resultat af primær drift på 15,6 mio. kr.