Halbye Kaag på udkig efter et web-bureau. Men er det Zupa?

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Rygter om at regnskabsaktuelle Zupa har været – eller er – ved at blive købt af Halbye Kaag bliver markant afvist. Der synes dog ingen tvivl om, Halbye Kaag har været langt i forhandlinger om køb af et webbureau.

Zupa’s adm. dir. Lars Tversted er små-irriteret over rygterne.

“Jeg kan klart afvise, at vi er ved at blive købt af Halbye Kaag JWT. Det hverken har været på tale eller kommer på tale, men i denne branche vil nogen opfatte en sådan afvisning som, at der er noget om det”, siger Lars Tversted.

Hans bedste forklaring på rygterne er, at Zupa har adskillige kunder fælles med Halbye Kaag og at de derfor render en del ud og ind hos hinanden.

Samtidig er der dog heller ingen tvivl om, at Halbye Kaag har været interesseret i at købe et webbureau. Bureauet har Friendly.dot men et opkøb ville kunne booste udviklingen.

Ifølge Bureaubiz’ kilder var man meget tæt på en handel, da hovedkontoret i London trak stikket. Kilderne udpeger desuden Zupa som bureauet, men med Lars Tversted’s afvisning in mente, rejser det selvfølgelig spørgsmålet, om det reelt var et andet bureau.

Også Halbye Kaag’s adm. dir., Thomas Thorstholm afviser nemlig at have forhandlet med Zupa.

“I løbet af 2010 kommer vi til at have et kraftigt fokus på at gøre vores digitale tilbud mere markant. Om det bliver gennem opkøb eller organisk kan jeg ikke give dig svar på endnu, jeg vil arbejde parallelt med begge muligheder”, skriver han i en mail.

Mens Lars Tversted er irriteret over rygterne om en handel med Halbye Kaag, så er han gladere for at tale om regnskabet for 2009 – også selvom det ikke er lutter lagkage.

Det gode i regnskabet er, at aktiviteten steg med ca. 12 pct, hvilket må karakteriseres som flot i et kriseår.

Det dårlige er, at bundlinjen led. Resultatet af primær drift blev stort set halveret.

Konklusionen er, at Zupa ikke som sådan har været kriseramt – bureauet har været omstillingsramt.

“Vi har gennemført en række markante forandringer, hvor vi har flyttet vores fokus væk fra det teknisk betonede og over på det mere strategiske. Det har indebåret, at vi har sagt farvel til kunder med mere fokus på det tekniske og også oplevet en del udskiftninger på personalesiden. I lyset af det, synes vi faktisk, at regnskabet er ok”, siger Lars Tversted.

Han fortæller videre, at man på bureauet har været meget forsigtige med ansættelser.

“Også for forsigtige for aktiviteterne har været der, og det har kostet i form af eksterne kræfter”, siger Lars Tversted.

Nøgletal for Zupa

  • Bruttoavance 22,204 mio. kr. +12,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 740.133 kr. -10,3 pct.
  • Lønandel 72 (67)
  • Resultat af primær drift 2,098 mio. kr. -45,4 pct.