Halbye Kaag udvider med designchef

FiG

Men nu er missionen fuldført. Bureauet har udvidet med de kompetencer, der skal bruges.

Halbye Kaag JWT har ansat en designer fra Scandinavian Designlab. Det drejer sig om Robert Daniel Nagy, der får titel af Head of Design, og adm. dir. Thomas Thorstholm karakteriserer ansættelsen som et led i etableringen af Halbye Kaag som et bredt funderet kommunikationshus.

“Vi har fravalgt faglige siloer og i stedet samlet alle vores kloge hoveder i en afdeling,” siger Thomas Thorstholm.

Lige efter sommerferien hentede man Anders Wik fra Robert/Boisen & Likeminded til at lede den digitale kompetence, og nu er man på plads. Der er ikke planer om yderligere oprustning.

“Med Robert og Anders har vi på kort tid fået tilført seniorkompetencer inden for både design og digital. Nu vil vi fokusere på at få bredt deres viden ud til resten af huset,” siger Thomas Thorstholm.

Robert Daniel Nagy glæder sig til at kunne påvirke alle kontaktpunkter.

“Som designer ender man ofte i den ene ende af fødekæden – enten toppen, hvor man efter at have lavet en identitet lader andre bureauer brede den ud – eller den anden ende, hvor man skal tilpasse et design til en eksisterende identitet,” siger Robert Daniel Nagy.